Piątek, 23 marca 2018 roku
Działalność badawcza

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy nr N N508 629940: Badania nad funkcjonalizacją materiałów balistycznych

 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

  Celem projektu jest opracowanie metod funkcjonalizacji włókienniczych materiałów balistycznych do potencjalnego zastosowania w projektowaniu osobistych osłon balistycznych, głównie w aspekcie zwiększenia ich użyteczności oraz bezpieczeństwa.

 • Projekt badawczy nr 177228: Hemostatyczny, resorbowalny opatrunek z polimerów naturalnych

 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

Projekty rozwojowe

 • Projekt rozwojowy nr DOB-BIO6/19/98/2014: Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe.

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.

 • Projekt rozwojowy nr DOBR-BIO4/045/13067/2013 "Indywidualizacja konstrukcji wielofunkcyjnych kamizelek balistycznych skrytego noszenia". Akronim "Secret".

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa W RAMACH KONKURSU NR 4/2013

  Projekt relaizowany jest w następującym składzie:

    Skład konsorcjum SECRET Informacja
  o partnerach
  Kontakt
  1. KORDYNATOR PROJEKTU Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX",
  Łódź
  O Instytucie Kierownik projektu
  mgr inż. Grażyna Grabowska
  ggrabowska@moratex.eu
  42 630-06-28
  2. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
  Warszawa
  http://www.ciop.pl Kierownik merytoryczny
  mgr inż. Krzysztof Łężak
  krlez@ciop.lodz.pl
  42 648-02-38
  3. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA,
  Konieczki
  http://www.maskpol.com.pl Kierownik merytoryczny
  mgr inż. Ewelina Knopik
  ewelina.knopik@maskpol.com.pl
  34 310-94-32; GSM: 602490655
  4. Wyższa Szkoła Policji,
  Szczytno
  http://www.wspol.edu.pl/ Kierownik merytoryczny
  dr Piotr Łuka
  p.luka@wspol.edu.pl
  89 621- 59-70; 89 621-59-21
  5. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
  Zielonka
  http://www.witu.mil.pl Kierownik merytoryczny
  Wiesław Stępniak
  witu11@witu.mil.pl
  22 76-14- 480


  TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
  - data rozpoczęcia: 23.12.2013
  - data zakończenia: 22.09.2016

  CZAS REALIZACJI projektu: 33 miesiące

  CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 4 133 975 zł

  GŁÓWNY CEL PROJEKTU
  Opracowanie procedury indywidualizacji konstrukcji kamizelki balistycznej skrytego noszenia (KBSN) z wykorzystaniem metodyki bezdotykowych pomiarów antropometrycznych z zastosowaniem skanera 3D.

  CELE SZCZEGÓŁOWE
  - Opracowanie /procesu technologii wykonania konstrukcji kamizelki KBSN na potrzeby indywidualnego użytkownika, w oparciu o technikę skanowania obrazów trójwymiarowych (3D)
  - Opracowanie procedury zabezpieczania zarejestrowanych danych osobowych osób poddanych pomiarom skanerem 3D, zgodnie z polityką ochrony prywatności danych
  - Opracowanie KBSN z wykorzystaniem najnowszych materiałów i technologii włókienniczych, uwzględniających materiały przemiany fazowej (PCM), których przeznaczeniem jest podwyższenie komfortu termicznego użytkownika
  - Weryfikacja i walidacja założeń materiałowych i konstrukcyjnych

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0020 01: Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0013 01: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0014 01: Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0012 02: Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 001: Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0007 002: Badanie prędkości pocisków o niskiej energii

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0036 001: Zintegrowany modułowy hełm balistyczny dla Indywidualnych Systemów Walki TYTAN

 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa


Projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Projekt rozwojowy nr WND-01.03.01-00-006/08 Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

 • Projekt nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08: Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

 • Projekt rozwojowy nr WND-POIG.01.03.01-00-060/08 Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano.

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

 • Projekt badawczy nr WND-POIG.01.01.01-00-005/09 Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.


Projekty w ramach VII Programu Ramowego UE (FP7)

Projekt nr 284996 "Demining tool-BOX for humanitarian clearing of large scale area from anti-personal landmines and cluster munitions"

Topic: FP7 Topic SEC-2011-1.3-3 "Comprehensive toolbox for humanitarian clearing of large civil areas from anti-personal landmines and cluster munitions"


Projekt D-BOX podejmuje palącą kwestię eliminacji min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej pozostałych po konfliktach zbrojnych. Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą łączone oraz integrowane w kompleksowy zestaw narzędzi, zapewniający użytkownikom końcowym najlepsze narzędzia, metody i procedury. Ten "inteligentny" zestaw narzędzi może być wykorzystywany podczas wszystkich czynności rozminowywania (od przygotowania misji aż po likwidację min, w tym informowanie opinii publicznej i interesariuszy). Umożliwi operatorom i użytkownikom końcowym wyszukanie najbardziej optymalnego rozwiązania w aspekcie ekonomiki, łatwości użycia do zdefiniowanego zadania na różnych etapach rozminowywania oraz dostosowania go do różnych scenariuszy i warunków.


Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plustex logo

"Policy Learning to Unlock Skills in the TEXtile sector" - PLUSTEX

Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski w Łodzi, zostało partnerem w międzynarodowym projekcie pn. "Policy Learning to Unlock Skills in the TEXtile sector" - PLUSTEX, realizowanym w ramach Programu INTERREG IVC. Projekt ma na celu wsparcie podmiotów i instytucji publicznych promujących nową koncepcję sektora tekstylnego, wymianę najlepszych praktyk w zakresie narzędzi polityki, metod produkcji i różnicowania produktów mających na celu zaspokajanie wysokich potrzeb rynku oraz wzmacnianie efektywności oddziaływania publicznego na sektor tekstylny. Spodziewanym efektem projektu jest dostarczenie skutecznych narzędzi dla administracji publicznej w regionach z obecnym sektorem tekstylnym w celu:

 • zwiększania wpływu badań nad innowacyjnością,
 • poprawą jakości szkolenia kadry młodych kreatorów,
 • stymulowania przedsiębiorczości i kreatywności,
 • projektowania innowacyjnych usług dla biznesu.


Partnerzy w projekcie:
 1. Miasto Prato (Włochy) – lider projektu
 2. Lille Metropole (Francja)
 3. Fundacja Muzeum Tekstylnego Prato (Włochy)
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego i Ekonomicznego Vratsa (Bułgaria)
 5. Województwo Łódzkie
 6. Regionalny Park Naukowy KTU (Litwa)
 7. Uniwersytet w Southampton (Wielka Brytania)
 8. Stowarzyszenie Sieci Biznesu Okręgu Pannon (Węgry)
 9. Stowarzyszenie Miast Vale do Ave – AMAVE (Portugalia)


Partnerzy regionalni:
 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
 2. Politechnika Łódzka / Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów;
 3. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX";
 4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 5. Centrum Badań i Innowacji Pro – Akademia


Realizacja projektu odbywać się będzie w sześciu obszarach tematycznych:
 • Przedsiębiorczość młodych oraz innowacyjne modele biznesowe,
 • Inkubator w sektorze T&C ( tekstylia i odzież),
 • MŚP w sektorze T&C – klastry oraz internacjonalizacja,
 • Produkty niszowe i wysoko zaawansowane technologicznie w branży włókienniczej,
 • Eko – innowacje i społeczna odpowiedzialność w sektorze przemysłu T&C,
 • Eko – innowacje w produkcji rynkowej.


Projekt PLUSTEX rozpoczął się w styczniu 2012r., zakończenie planowane jest na grudzień 2014Termomodernizacja budynków Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi


Wartość ogólna przedsięwzięcia - 407.000 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania:
 • 258.840 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zakres wykonanych prac:
 • docieplenie stropodachu wentylowanego budynku środkowego wełną mineralną o grubości 20 cm;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o grubości 12 cm, metodą lekko-mokrą;
 • wymianę drzwi zewnętrznych w ilości – 2 szt.
 • remont dachów trzech budynków – krycie papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

Z uwagi na znaczne zużycie energii do ogrzania całego obiektu planuje się dokonać poprawy gospodarki cieplnej obiektu. Dzięki realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu zużycie surowców energetycznych potrzebnych do ogrzania budynku.

Strona internetowa: http://www.wfosigw.lodz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007