logo strony

Czcionka

A

Projekty

4 Cze 2018

 

„Policy Learning to Unlock Skills in the TEXtile sector” – PLUSTEX

Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski w Łodzi, zostało partnerem w międzynarodowym projekcie pn. „Policy Learning to Unlock Skills in the TEXtile sector” – PLUSTEX, realizowanym w ramach Programu INTERREG IVC. Projekt ma na celu wsparcie podmiotów i instytucji publicznych promujących nową koncepcję sektora tekstylnego, wymianę najlepszych praktyk w zakresie narzędzi polityki, metod produkcji i różnicowania produktów mających na celu zaspokajanie wysokich potrzeb rynku oraz wzmacnianie efektywności oddziaływania publicznego na sektor tekstylny. Spodziewanym efektem projektu jest dostarczenie skutecznych narzędzi dla administracji publicznej w regionach z obecnym sektorem tekstylnym w celu:

 • zwiększania wpływu badań nad innowacyjnością,
 • poprawą jakości szkolenia kadry młodych kreatorów,
 • stymulowania przedsiębiorczości i kreatywności,
 • projektowania innowacyjnych usług dla biznesu.

Partnerzy w projekcie:

 1. Miasto Prato (Włochy) – lider projektu
 2. Lille Metropole (Francja)
 3. Fundacja Muzeum Tekstylnego Prato (Włochy)
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego i Ekonomicznego Vratsa (Bułgaria)
 5. Województwo Łódzkie
 6. Regionalny Park Naukowy KTU (Litwa)
 7. Uniwersytet w Southampton (Wielka Brytania)
 8. Stowarzyszenie Sieci Biznesu Okręgu Pannon (Węgry)
 9. Stowarzyszenie Miast Vale do Ave – AMAVE (Portugalia)

Partnerzy regionalni:

 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
 2. Politechnika Łódzka / Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów;
 3. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 5. Centrum Badań i Innowacji Pro – Akademia

Realizacja projektu odbywać się będzie w sześciu obszarach tematycznych:

 • Przedsiębiorczość młodych oraz innowacyjne modele biznesowe,
 • Inkubator w sektorze T&C ( tekstylia i odzież),
 • MŚP w sektorze T&C – klastry oraz internacjonalizacja,
 • Produkty niszowe i wysoko zaawansowane technologicznie w branży włókienniczej,
 • Eko – innowacje i społeczna odpowiedzialność w sektorze przemysłu T&C,
 • Eko – innowacje w produkcji rynkowej.

Projekt PLUSTEX rozpoczął się w styczniu 2012r., zakończenie planowane jest na grudzień 2014