logo strony

Czcionka

A

Projekty

19 Lip 2018
Projekty realizowane w ramach POIG
ITB „MORATEX” realizuje następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w tym dwa projekty kluczowe) współfinansowene przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1. Projekt nr POIG.01.03.01-10-005/08


Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych

Kompozyty POIG

Liderem projektu jest:

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” z siedzibą w Łodzi, 90-505 Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowany przez Dyrektora – dr inż. Elżbietę Witczak
   Kierownik Projektu: dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk

Partnerzy:

 • Politechnika Łódzka – Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji z siedzibą w Łodzi, 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116, reprezentowana przez Rektora PŁ – prof. dr hab. inż. Jana Krysińskiego i Kwestora PŁ – mgr Jadwigę Machnicką
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z siedzibą w Zielonce, 05-220 Zielonka ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7, reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Ryszarda Kostrowa
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, reprezentowany przez Dyrektora – prof. dr hab. med. Danutę Koradecką

Strona projektu: http://kompozyty.poig.eu

2. Projekt nr POIG.01.03.01-00-006/08


Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Liderem projektu jest:

  • Instytut Włókiennictwa – dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz

Parnterzy:

 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” – dr inż. Elżbieta Witczak
  Kierownik tematu V: mgr E. Obersztyn
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Poznańska – Wydział Technologii Chemicznej
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

3. Projekt nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08


Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych.

Patenty POIG

Liderem projektu jest:

 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” z siedzibą w Łodzi, 90-505 Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowany przez Dyrektora – dr inż. Elżbietę Witczak
  Kierownik Projektu: dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk

Strona projektu: http://patenty-poig.eu

4. Projekt, umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00


Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano.

Liderem projektu jest:

 • Politechnika Warszawska – prof dr hab. Marcin Leonowicz

Parnterzy:

 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” – reprezentowany przez dr inż. Elżbietę Witczak
  Koordynator: dr inż. K. Olszewska
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Ryszarda Kostrowa

5. Projekt, umowa nr UDA-POIG.01.01.01-00-005/09


Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.

Liderem projektu jest:

 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – dr inż. Danuta Ciechańska

Parnterzy:

 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” – reprezentowany przez dr inż. Elżbietę Witczak
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna