logo strony

Czcionka

A

Projekty

5 Cze 2018

Projekt nr 284996 „Demining tool-BOX for humanitarian clearing of large scale area from anti-personal landmines and cluster munitions”

Topic: FP7 Topic SEC-2011-1.3-3 „Comprehensive toolbox for humanitarian clearing of large civil areas from anti-personal landmines and cluster munitions”

Projekt D-BOX podejmuje palącą kwestię eliminacji min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej pozostałych po konfliktach zbrojnych. Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą łączone oraz integrowane w kompleksowy zestaw narzędzi, zapewniający użytkownikom końcowym najlepsze narzędzia, metody i procedury. Ten „inteligentny” zestaw narzędzi może być wykorzystywany podczas wszystkich czynności rozminowywania (od przygotowania misji aż po likwidację min, w tym informowanie opinii publicznej i interesariuszy). Umożliwi operatorom i użytkownikom końcowym wyszukanie najbardziej optymalnego rozwiązania w aspekcie ekonomiki, łatwości użycia do zdefiniowanego zadania na różnych etapach rozminowywania oraz dostosowania go do różnych scenariuszy i warunków.