logo strony

Czcionka

A

Projekty

3 Cze 2018

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 407.000 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania:

  • 258.840 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres wykonanych prac:

  • docieplenie stropodachu wentylowanego budynku środkowego wełną mineralną o grubości 20 cm;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o grubości 12 cm, metodą lekko-mokrą;
  • wymianę drzwi zewnętrznych w ilości – 2 szt.
  • remont dachów trzech budynków – krycie papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

Z uwagi na znaczne zużycie energii do ogrzania całego obiektu planuje się dokonać poprawy gospodarki cieplnej obiektu. Dzięki realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu zużycie surowców energetycznych potrzebnych do ogrzania budynku.

Strona internetowa: http://www.wfosigw.lodz.pl