Piątek, 23 marca 2018 roku
Seminaria organizowane przez ITB "Moratex" w 2017r.


Wykaz seminariów

Data Godzina Temat Autorzy
26.01.2017 10:00

Założenia Strategii Badawczo-Rozwojowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Assumptions of Research and Development Strategy of the Institute of Security Technologies „MORATEX”.

M. Fejdyś
  11:00

Strategia rozwoju Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

Strategy of development of the Institute of Security Technology "MORATEX”.

M. H. Struszczyk
22.02.2017 10:00

Opracowanie programu badań parametrów użytkowych i ustalenie ich poziomów dla wyrobów odzieżowych po cyklach symulowanego użytkowania/przechowywania/konserwacji.

Development research program functional parameters and to determine their levels for clothing after cycles of simulated use / storage / maintenance.

M. Olejnik
G. Redlich
K. Czerwiński
B. Kosińska
E. Obersztyn
A. Kaczmarczyk
  11:00 Dyskurs o wyższości AQAP-ów nad ISO (gdzie i jak to zapisać ?)

Discours about the superiority of the AQAPs above the ISOs (where and how to write it down?)
J. Karkus
  12:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: BA
22.03.2017 10:00 Ocena wartości użytkowych płaskich wyrobów włókienniczych o przeznaczeniu odzieżowym w aspekcie odporności materiałów na ścieranie.

Assessment of usage properties of the flat textiles dedicated for clothing in terms of the abrasion resistance of materials.
M. Krzeszowska, E. Chmal-Fudali
  11:00 Zastosowanie poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) do otrzymywania włóknin.

The use of poly [N,N-(dimethylamino)ethyl methacrylate) for producing the non-woven fabrics.
D. Zielińska
  12:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: BO
26.04.2017 10:00 System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji.

The informational and analytical system that aids risk management during the planning and implementation of the Police activities.
K. Kośla
  11:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: BK
24.05.2017 10:00 Aktualizacja bazy danych umożliwiającej szybką ocenę odporności balistycznej nowych materiałów balistycznych – przedstawienie zakresu badań i podsumowanie prac przeprowadzonych w roku 2016.

Update of the database that allows for rapid assessment of ballistic resistance of the new ballistic materials - presentation of research scope and a summary of the works carried out in 2016.
A. Kucharska-Jastrząbek,
M. Fejdyś,
M. Łandwijt
  11:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: BF
21.06.2017 10:00 Proekologiczna polityka w zakresie zagospodarowania odpadów
włókienniczych.

Environment-friendly policy regarding the textile wastes.
G. Redlich
E. Obersztyn
I. Kucińska-Król

  11:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: NB
20.09.2017 10:00 Dozwolony użytek w prawie własności przemysłowej i w prawie autorskim.

Fair use in the industrial property law and copyright law.
B. Kosińska
K. Czerwiński

  11:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: NCh
25.10.2017 10:00 Elastyczny pancerz ceramiczny - rezultaty prac przeprowadzonych w ramach działalności statutowej 2016.

Flexible ceramic armour - the results of works carried out under the statutory activity in 2016.
K. Olszewska
  11:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: NM
22.11.2017 10:00 Nowe metody badań w Laboratorium Badań Chemicznych - opracowanie procedur, walidacja, wdrożenie.

New test methods in Laboratory of Chemical Research – developing the procedures, validation, implementation.
M. Miklas
  11:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: BA
13.12.2017 10:00 Kontrola jakości badań w Laboratorium Badań Chemicznych.
Quality check of the research at the Laboratory of Chemical Research.
E. Chmal-Fudali
  11:00 Seminarium wewnętrzne (zamknięte) – zarządzanie wiedzą i kreowanie koncepcji nowych rozwiązań Prowadząca: M. Fejdyś
Lider spotkania: BK
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007