logo strony

Czcionka

A

Seminaria

Data Godzina Temat Autorzy
10.03.2021 10:00 Prezentacja technologii i rozwiązań materiałowych firmy CITTERIO R. Krawczyk firma CITTERIO
17.03.2021 10:00 "Wpływ czynników atmosferycznych na zachowanie parametrów użytkowych ubrania specjalnego w świetle wymagań normy PN-EN 469" M. Cichecka
21.04.2021 10:00 "Wdrożenie procedur badawczych dotyczących badań odblasku wyrobów i sprzętu, w szczególności elementów umundurowania" E. Góreczna-Skrzyńska, M. Łandwijt
16.06.2021 10:00 "Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych" W. Urbaniak
15.09.2021 10:00 "Metodyki badawcze stosowane w badaniach hełmów oraz kamizelek balistycznych w oparciu o zharmonizowane normy PN-V, STANAG oraz NIJ" P. Kubiak
13.10.2021 10:00 "Wpływ procesu starzenia na zachowanie parametrów mechanicznych folii wykonanych z tworzyw sztucznych w aspekcie prac badawczych prowadzonych w ITB „MORATEX” M. Cichecka, B. Wilbik-Hałgas, B. Pałys
17.11.2021 10:00 "Oprogramowanie do zaawansowanego systemu wspomagającego projektowanie oraz symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych" M. Kudlińska
Facebook
LinkedIn