logo strony

Czcionka

A

Seminaria

Data Godzina Temat Autorzy
23.02.2022 10:00 "Badania twardości - wpływ struktury materiałów na właściwości powierzchni" M. Klich
16.03.2022 10:00 "Wstęp do przemysłowych i medycznych zastosowań druku przestrzennego" M. Stecki
25.05.2022 10:00 "Oznaczanie twardości tworzyw sztucznych i kompozytów w kontekście nowo zakupionej aparatury pomiarowo - badawczej" B. Wilbik - Hałgas
15.06.2022 10:00 "Analiza porównawcza dostępnych metodyk badawczych dla kamizelek kuloodpornych w aspekcie potencjalnych obrażeń ciała (BABT)" E. Góreczna - Skrzyńska
15.06.2022 10:00 "Praktyczne zastosowania promieniotwórczości - modyfikacja materiałowa i sterylizacja radiacyjna" M. Stecki
14.09.2022 10:00 "Nowe podejście w wizualnej ocenie zjawisk zachodzących na powierzchni płaskich wyrobów włókienniczych podczas wyznaczania odporności na pilling, zmechacenie oraz skłębianie" M. Cichecka
14.09.2022 10:00 "Stanowisko do konfekcjonowania wkładów balistycznych - przegląd maszyn odzieżowych zakupionych w ramach PSI i ich możliwy potencjał do wykorzystania w przyszłych projektach i tematach badawczych" M. Kudlińska
14.09.2022 10:00 "Propozycja umundurowania polowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej" B. Kosińska
12.10.2022 10:00 "Metody palności stosowane w wyrobach włókienniczych z uwzględnieniem poziomów ochrony" A. Hulewicz
16.11.2022 10:00 "Indywidualne środki ochrony osobistej przeznaczone dla Strażnika leśnego" M. Woźniakowska
16.11.2022 10:00 "Mobilna komora dekontaminacyjna KMO - CBRN wraz ze współtowarzyszącym namiotem (NPP - CBRN) P. Kubiak
Facebook
LinkedIn