logo strony

Czcionka

A

Seminaria

Data Godzina Temat Autorzy
28.02.2024 10:00 „Badanie odkształceń materiałów balistycznych za pomocą skanowania 3D”/ „Testing of deformations of ballistic materials, by using 3D scanning - stosowane w helmexie i innych projektach osłon” M. Stecki
13.03.2024 10:00 „AKADEMIA MANAGERA HE - Wybrane zagadnienia"/ "HE MANAGER ACADEMY. Selected issues” S. Kotarba
08.05.2024 10:00 „Metody wykorzystanie technologii VR, do zapewnienia bezpiecznych warunków dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy służb mundurowych”/ „Methods use of VR technology to provide safe work conditions in civil and military service” M. Stecki
15.05.2024 10:00 *„Cel i etapy procesu walidacji wyrobu medycznego na przykładzie projektu PLEMODS”/ „Objective and stages of the medical device validation process on the example of the PLEMODS project” M. Olejnik
15.05.2024 10:00 "Numeryczne i eksperymentalne podejście do problemu konstrukcji tekstylnych osłon balistycznych ze strukturą haftowaną" M. Gloger
12.06.2024 10:00 *"Kamizelka taktyczna dla funkcjonariuszy komórek patrolowo-interwencyjnych – od pomysłu do gotowego wyrobu" K. Karolak - Romaniuk
12.06.2024 10:00 *„Problematyka selekcji właściwości funkcjonalnych i materiałowych dla ochraniacza przedramienia opracowywanego w ramach projektu ARES” M. Woźniakowska
11.09.2024 10:00 „VR i MR w pracy - Przełom czy Pułapka? Balansowanie Pomiędzy Zaletami a Wyzwaniami”/ "VR and MR at work - Breakthrough or Trap? Balancing Between Advantages and Challenges" S. Kotarba
11.09.2024 10:00 *„Analiza możliwości recyklingu włókien UHMWPE i ich ponownego zastosowania w wyrobach z obszaru OiB”/„Analysis of the possibilities of recycling UHMWPE fibers and their reuse in products from the OiB area” P. Kubiak
11.09.2024 10:00 "Walidacja procedury badawczej w zakresie wyznaczania odkształcenia podłoża z wykorzystaniem skanera 3D-opracowanie modelu/geometrii deformacji podłoża dla wybranych kompozycji materiałowych stosowanych w osłonach osobistych" E. Góreczna - Skrzyńska
16.10.2024 10:00 *"Analiza wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych dla modelu specjalnej odzieży ochronnej SO-CBRN w warunkach zbliżonych do rzeczywistych dla modelu specjalnej odzieży ochronnej SO-CBRN"/ " Analysis of the results of laboratory tests conducted for the SO-CBRN special protective clothing model in conditions similar to real ones for the SO-CBRN special protective clothing model" B. Delczyk - Olejniczak
16.10.2024 10:00 "Wstęp do badań nieniszczących stosowanych w diagnostyce i analizie struktury materiałów kompozytowych" M. Klich
13.11.2024 10:00 *„Kamizelka ochronna do działań minersko-pirotechnicznych”/ „Protective vest for demining and pyrotechnic activities - summary of work carried out under statutory activity” K. Kośla
13.11.2024 10:00 *"Opracowanie prepregów z tkaniny p-aramidowej, przeznaczonych do wytwarzania osłon balistycznych twardych, o polepszonych właściwościach przetwórczych"/ „Development of p-aramid fabric prepregs for hard ballistic characterised by improved processing properties” P. Dmowska-Jasek
18.12.2024 10:00 *„Bielizna do zastosowania pod gazoszczelne kombinezony stosowane w warunkach skażeń CBRN” M. Kudlińska
18.12.2024 10:00 „Analiza ryzyka w zakresie określenia zagrożeń i skutków zdarzeń podczas realizacji zadań służbowych wykonywanych z użyciem zestawu przeciwuderzeniowego z uwzględnieniem specyfiki indywidulanych ról/zadań pełnionych przez funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji”/ „Risk analysis for determining the threats and outcomes of incidents during official tasks carried out using the anti-impact kit, considering the characteristics of individual roles/tasks performed by Police Prevention Unit officers” A. Artelska
Zapisy pod adresem e-mail: marketing2@moratex.eu *Seminaria prowadzone w formie zamkniętej dla osób będących pracownikami ITB „MORATEX”. -
Facebook
LinkedIn