logo strony

Czcionka

A

Seminaria

Data Godzina Temat Autorzy
08.03.2023 10:00 „Indywidualne środki ochrony osobistej przeznaczone dla funkcjonariuszy Straży Leśnej” M. Woźniakowska
12.04.2023 10:00 "Tworzenie symulacji zdarzeń balistycznych" M. Stecki
24.05.2023 10:00 „Lekkość i zaufana ochrona – Dyneema®” P. Dargacz (Dyneema)
13.09.2023 10:00 "Wybrane metodyki oceny dla kompozycji materiałowych przeznaczonych do stosowania w osłonach osobistych. Kryterium V50 oraz parametry pomiaru obszaru, objętości, głębokości deformacji podłoża plastycznego" E. Góreczna - Skrzyńska
11.10.2023 10:00 "Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych"/"EU Strategy for Sustainable Textiles" M. Olejnik
15.11.2023 10:00 "Indywidualny pakiet medyczny w zastosowaniu funkcjonariuszy Straży Leśnej" M. Kudlińska
13.12.2023 10:00 "Ankietyzacja - dobre praktyki w opracowaniu i ocenie ankiet dla wyrobów odzieżowych przeznaczonych dla służb mundurowych" K. Karolak - Romaniuk
13.12.2023 10:00 „Nowe procedury badawcze do projektowania i konfekcjonowania wyrobów specjalnych z wykorzystaniem nowej infrastruktury niezbędne do realizacji prac B+R w obszarze konfekcji technicznej" M. Kudlińska
Facebook
LinkedIn