logo strony

Czcionka

A

Seminaria

Data Godzina Temat Autorzy
10.01.2018 10:00 Propozycja zapisów Specyfikacji Technicznych dla materiałów oraz wyrobów stosowanych w obszarze bezpieczeństwa państwa. M. H. Struszczyk
07.03.2018 10:00 Przegląd obowiązujących norm w zakresie badań odporności balistycznej opancerzeń środków transportu i obiektów stałych. M. Łandwijt
07.03.2018 10:30 Zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych oraz technologii wirtualnej rzeczywistości dla potrzeb związanych z rozwojem nowego obszaru działalności Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. D. Filutowicz
07.03.2018 11:30 Badanie potrzeb przedsiębiorców - wyniki ankiety adresowanej do 500 potencjalnych partnerów A. Janiszewski
08.03.2018 10:00 Horyzont 2020 - Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. K. Derwińska
08.03.2018 10:30 Sprawozdanie z uczestnictwa w Targach KOMPOZYT MEETING 2018 w Sosnowcu M. Pingot, K. Derwińska
08.03.2018 11:00 Sprawozdanie z uczestnictwa w Targach GPEC 2018 we Frankfurcie nad Menem M. Łandwijt, A. Janiszewski
28.03.2018 10:00 Analiza możliwości technologicznych wytworzenia oraz przygotowanie testowych kompozycji żywicznych - dobór surowców niewłókienniczych. M. Pingot
28.03.2018 10:30 Cyfryzacja szablonów - sposoby przeprowadzania i korzyści wynikające z jej zastosowania. M. Woźniakowska
09.05.2018 (seminarium zamknięte dla osób niebędących pracownikami instytutu) 10:00 Innowacyjne technologie modelowania tekstyliów – VANTABLACK. E. Kosińska
09.05.2018 (seminarium zamknięte dla osób niebędących pracownikami instytutu) 10:30 Zastosowanie barwników fosforescencyjnych do poprawy widoczności na drodze. A. Kamińska
09.05.2018 (seminarium zamknięte dla osób niebędących pracownikami instytutu) 11:00 Podsumowanie prac związanych z opracowaniem technologii wytwarzania kompozytów i absorberów energii w ramach realizacji projektu TEA. E. Kusiak
16.05.2018 10:00 Nowe zapisy w specyfikacjach technicznych wynikające z wykazu wyrobów. NW
16.05.2018 10:30 Wpływ modyfikacji chemicznej nanostruktur węglowych na właściwości elektromagnetyczne materiałów kompozytowych i hybrydowych – podsumowanie prac wykonanych w ramach projektu TANGO. M. Olejnik
16.05.2018 11:00 Prezentacja modułu analizy ryzyka w systemie SIA. A. Kucharska-Jastrząbek
13.06.2018 (seminarium zamknięte dla osób niebędących pracownikami instytutu) 10:00 Pancerz elastyczny w aspekcie projektu ubrania barierowego do ubrania ochronnego nowej generacji - EOD NG. K. Olszewska
13.06.2018 (seminarium zamknięte dla osób niebędących pracownikami instytutu) 10:30 Ubranie ochronne nowej generacji EOD NG - przedstawienie zakresu badań i podsumowanie prac przeprowadzonych w roku 2017. K. Kośla
12.09.2018 10:00 Zasady uzyskiwania Certyfikatów Badania typu UE według Rozporządzenia 425/2016. K. Łukasik
12.09.2018 10:30 Nowoczesne materiały polimerowe samonaprawiające L. Madej-Kiełbik
10.10.2018 10:00 Opracowanie nowego wzoru stroju dla policjantów pełniących służbę na stokach górskich. K. Czerwiński
10.10.2018 10:30 Opracowanie wzoru kombinezonu wraz z kamizelką ostrzegawczą dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach, z uwzględnieniem oczekiwań użytkowników. J. Błaszczyk
10.10.2018 11:00 Dobre i złe praktyki w zakresie przygotowywania Specyfikacji Technicznych w ITB „MORATEX” w roku 2017/2018. B. Kosińska
14.11.2018 10:00 Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia – AWATAR. G. Grabowska
14.11.2018 10:30 Podsumowanie prac zrealizowanych w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”. M. Olejnik
12.12.2018 10:00 Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych - realizacja I Etapu projektu MULTIKOMP. D. Zielińska
12.12.2018 10:30 Lekki kask ochronny dla funkcjonariuszy pełniących służbę na rowerach i konno. W. Błaszczyk
12.12.2018 11:00 Nowe kierunki badań NCh. E. Chmal-Fudali