logo strony

Czcionka

A

Centra naukowe

Aktualności

29 kw. 2022

„MORATEX” na targach POLSECURE 2022

 
 

W drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Policyjnej Polsecure 2022 odbył się panel ekspercki Umundurowanie Policji – zmiana jakościowa i wizerunkowa. W panelu, moderowanym […]

Zobacz więcej

28 kw. 2022

Demonstracja przeciwwybuchowego ubrania ochronnego EOD NG

 
 

W dniu 21 kwietnia 2022 roku, w siedzibie  Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyła się demonstracja przeciwwybuchowego ubrania ochronnego EOD NG opracowanego […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty medal na targach iENA – International Trade Fair „Ideas – Inventions – New Products”, Norymberga, Niemcy

Zobacz więcej

Grand Prix i platynowy medal na Międzynarodowym Konkursie Wynalazczości PRIX EIFFEL 2021, Lyon, Francja

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu

 
 
Facebook
LinkedIn