logo strony

Czcionka

A

7 Apr 2022
Nowe możliwości badań w Laboratorium Badań Chemicznych

Laboratorium Badań Chemicznych zakupiło do spektrofotometru UV-VIS filtr UV, dzięki któremu będzie można wykonać badania współrzędnych barwy CIELab oraz różnicy barwy dla materiałów w kolorze białym zawierające optyczne środki wybielające.
Zakup ww. filtra ma kluczowe znaczenie w badaniach materiałów białych z uwagi na fakt, że optyczne środki wybielające pochłaniają energię ultrafioletową (UV) w obszarze widma elektromagnetycznego poniżej 400 nm i ponownie emitują tę energię w widzialnej części widma, a otrzymane wartości współrzędnych barwy CIELab nie oddają ich rzeczywistej wartości.

News

29 Apr 2022

“MORATEX” na targach POLSECURE 2022

 
 

W drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Policyjnej Polsecure 2022 odbył się panel ekspercki Umundurowanie Policji – zmiana jakościowa i wizerunkowa. W panelu, moderowanym […]

See more

7 Apr 2022

Nowe możliwości badań w Laboratorium Badań Chemicznych

 
 

Laboratorium Badań Chemicznych zakupiło do spektrofotometru UV-VIS filtr UV, dzięki któremu będzie można wykonać badania współrzędnych barwy CIELab oraz różnicy barwy dla […]

See more

Awards

2015

See more

Partners

 
 
Facebook
LinkedIn