logo strony

Czcionka

A

12 Lip 2016
Piknik NATO

W ramach Ogólnopolskich Dni NATO zorganizowanych pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, w dniach 8-9 lipca b.r. odbył się w dniu 9 lipca b.r. w Łodzi na stadionie SKS START piknik, w którym wzięły udział różne formacje wojskowe, wszystkie inne służby mundurowe, organizacje paramilitarne oraz instytucje, których działalność jest związana z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Eksponowany był sprzęt i wyposażenie różnych rodzajów służb mundurowych oraz przeprowadzone zostały pokazy skoków spadochronowych i ratownictwa medycznego. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” eksponował rezultaty prac badawczych:

  • mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego, opracowane w ramach projektu Nr O ROB 0020 01/ID 20/1, realizowanego na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • nowoczesne kamizelki kuloodporneopracowane będące rezultatami projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa:
    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0012 02: Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia
    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 001: Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki

oraz dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi eksponowane było najnowsze umundurowanie Policji, w którego opracowaniu brał udział Instytut.

Ekspozycja ITB „MORATEX” spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników pikniku.

Tagi:

Aktualności

3 Gru 2018

Nasza międzynarodowa konferencja zakończyła obrady

 
 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX” wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zorganizowały konferencję „Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa”, […]

Zobacz więcej

26 Paź 2018

Dyrektor MORATEXu odbierze Odznakę Honorową „Zasłużony dla wynalazczości”

 
 

Na dzień 13 grudnia 2018 przypada okrągła, setna rocznica powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Obchody tego jubileuszu […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu