logo strony

Czcionka

A

Projekty

15 wrz 2021

Globalnym celem PREVENT Pre-Commercial Procurement jest zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie publicznym poprzez innowacyjne zamówienia rozwiązań technologicznych.

Proponowane technologie zapewnią Operatorom Transportu Publicznego rozwiązania zwiększające świadomość sytuacyjną w zakresie bezpieczeństwa poprzez:
1) Terminowe automatyczne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych elementów bezobsługowych w Infrastrukturze Transportu Publicznego oraz na obszarach publicznych w jej sąsiedztwie;
2) Identyfikacja i śledzenie sprawców; oraz
3) Zaawansowany system zarządzania kryzysowego.

Projekt PREVENT PCP opiera się na wynikach swojego poprzednika PREVENT i kontynuuje podejście odgórne, które umożliwiło konsolidację wspólnie uzgodnionych scenariuszy, obejmujących krytyczne kwestie bezpieczeństwa, aż do szczegółowej identyfikacji pełnego zestawu potrzeb w zakresie innowacji, zarówno w procesie, jak i poziomów technologii, aby ułatwić koordynację w całym łańcuchu zainteresowanych stron, od operatorów transportu po siły bezpieczeństwa i władze publiczne. Potrzeba innowacyjnych rozwiązań wynika zatem z dłuższej współpracy i wynika z powszechnie identyfikowanych potrzeb wewnętrznych w zakresie poprawy jakości i skuteczności zapobiegania atakom terrorystycznym.

PREVENT PCP obejmuje 13 nabywców publicznych pochodzących z 6 różnych krajów UE i przeprowadzi walidację 2 różnych prototypów w 4 pilotażach: Francji, Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Podstawowe informacje:

  • źródło finansowania: Horyzont 2020
  • obszar: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
  • czas trwania: 01.09.2021 – 31.08.2024
  • budżet: 13 332 146,75 EUR

Oficjalna strona projektu: http://www.prevent-pcp.eu/

EU Flag

Projekt dofinansowany z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101020374

Facebook
LinkedIn