logo strony

Czcionka

A

Projekty

23 Sie 2019

[miejsce na banner/zestaw znaków: IG NSS – MORATEX – EU EFRR]

Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych.

Projekt PATENTY nr POIG.01.03.02-10-015/08 zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Patenty POIG

Lider: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Strona projektu: http://patenty-poig.eu