logo strony

Czcionka

A

Projekty

24 mar 2020

 

Projekt „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości” realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe:

  • Syntplant spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider projektu,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”,
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Okres realizacji projektu: 01-02-2020 do 31-12-2023

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 7 940 717,18 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 6 866 593,27 zł.

Celem projektu jest opracowanie technologii i kliniczna walidacja spersonalizowanych resorbowalnych anatomicznych struktur przestrzennych, jakim będą celowo projektowane kostne implanty medyczne o zastosowaniu w rekonstrukcjach neurochirurgicznych sklepienia czaszki oraz twarzoczaszki, także z przeznaczeniem dla najmłodszych pacjentów pediatrycznych. Proponowane rozwiązanie to wprowadzenie implantów dopasowanych do cech anatomicznych, a wykonanych z biodegradowalnego i resorbowalnego polimeru polilaktydu (PLA) lub jego pochodnych. Polimer ten ulega stopniowej biodegradacji i wchłonięciu metabolicznemu przez organizm. W trakcie implantacji PLA wykazuje cechy wysokiej biozgodności. W myśl przyjętych założeń możliwe jest ukierunkowanie czasu resorpcji materiału implantowanego tak, aby możliwy był proces remodelowania i przebudowy tkanki kostnej w czasie resorpcji implantu. Rozwiązanie takie pozwoli na naprawę wady/uszkodzenia struktury anatomicznej kości w trakcie operacji i odtworzenie właściwej anatomicznie struktury kostnej z równoległym zanikiem samego implantu. Zaproponowane przez nas rozwiązania technologiczne pozwalają na wytwarzanie przestrzennych struktur do zastosowań w inżynierii biomedycznej, takich jak: spersonalizowane implanty twarzoczaszki oraz sklepienia czaszki wykonanych na zamówienie chirurga dla konkretnego pacjenta pediatrycznego, co stanowi innowację produktową w skali co najmniej naszego kraju. Asortyment protez zindywidualizowanych zostanie rozszerzony następczo o standardowe rozmiary (co najwyższej 7 grup rozmiarowych różniących się, m.in. kształtem oraz wymiarami).

Projekt „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0646/19-00, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości
oraz odbudowy polskiej państwowości

 

                                    https://niepodlegla.gov.pl

Facebook
LinkedIn