logo strony

Czcionka

A

Projekty

23 sie 2019

„Demining tool-BOX for humanitarian clearing of large scale area from anti-personal landmines and cluster munitions” – „Zestaw narzędzi do humanitarnego usuwania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej z dużych obszarów” – D-BOX

EU Flag

Projekt otrzymał dofinansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, na podstawie umowy o grant nr 284996.

FP7 Topic SEC-2011-1.3-3 „Comprehensive toolbox for humanitarian clearing of large civil areas from anti-personal landmines and cluster munitions”

Projekt ten o akronimie D-BOX podejmuje palącą kwestię eliminacji min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej pozostałych po konfliktach zbrojnych. Zakłada osiągnięcie tego poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą łączone oraz integrowane w kompleksowy zestaw narzędzi, zapewniający użytkownikom końcowym najlepsze narzędzia, metody i procedury. Ten „inteligentny” zestaw narzędzi może być wykorzystywany podczas wszystkich czynności rozminowywania (od przygotowania misji aż po likwidację min, w tym informowanie opinii publicznej i interesariuszy). Umożliwi operatorom i użytkownikom końcowym wyszukanie najbardziej optymalnego rozwiązania w aspekcie ekonomiki, łatwości użycia do zdefiniowanego zadania na różnych etapach rozminowywania oraz dostosowania go do różnych scenariuszy i warunków.

Okres realizacji projektu: 2013 – 2015.

Facebook
LinkedIn