logo strony

Czcionka

A

Projekty

23 Sie 2019

[miejsce na banner/zestaw znaków: IG NSS – MORATEX – EU EFRR]

Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska – ENVIROTEX

Projekt ENVIROTEX nr POIG.01.03.01-00-006/08 zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ENVIROTEX

Lider projektu:

    • Instytut Włókiennictwa

Partnerzy:

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
  • Politechnika Wrocławska
  • Politechnika Poznańska – Wydział Technologii Chemicznej
  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy