logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji – EOD NG

Na mocy umowy z NCBiR nr POIR.04.01.04-00-0007/18 ruszył kolejny projekt „Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji”, akronim EOD NG. Jest realizowany w ramach IV Osi POIR 2014-2020; Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Celem tego projektu jest opracowanie ubrania ochronnego nowej generacji (EOD NG) przeznaczonego do zapewnienia służbom pirotechnicznym całkowitej ochrony osobistej w czasie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z neutralizacją ładunków wybuchowych. Ubranie ma zapewnić maksymalną, synergiczną ochronę przed czynnikami oddziałującymi podczas wybuchu: przed odłamkami, falą cieplną i uderzeniową (działanie piku ciśnienia fali wybuchu), co stanowi innowację produktową w skali globalnej. Celem projektu jest także uzyskanie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ubrań saperskich oraz poprzez zwiększenie skuteczności działań operacyjnych dla bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa.

Opracowane ubranie stanowić będzie znacząco ulepszony produkt, którego poziom ochrony przewyższać będzie rozwiązania obecne na rynku krajowym i międzynarodowym.

Lider projektu: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Partner projektu: LUBAWA S.A.

Okres realizacji: od 3 września 2018 do 1 października 2020 ; wartość projektu: 2 538 878,43 PLN ; kwota dofinansowania z EFRR: 2 064 628,43 PLN. Dziękujemy!

Facebook
LinkedIn