logo strony

Czcionka

A

Projekty

23 sie 2019

„Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”
Projekt ERGOBAL COMPOSITE nr POIG.01.03.01-10-005/08 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lider projektu:

    • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Partnerzy:

  • Politechnika Łódzka – Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Kompozyty POIG

Strona projektu: http://kompozyty.poig.eu

Facebook
LinkedIn