logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych – FOLIA

W ramach konkursu nr 9/2018 wraz z Partnerami złożyliśmy do NCBiR wniosek o dofinansowanie projektu, którego gestorem jest Policja.

Zakres tematyczny projektu dotyczy bezpieczeństwa w aspekcie kompleksowego wsparcia czynności wykrywczych i dowodowych poprzez opracowanie nowej technologii – środka techniki kryminalistycznej – specjalistycznego zestawu folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania kontaktowych śladów biologicznych wraz z dedykowanymi metodami izolacji DNA stosowanymi w genetyce sądowej oraz wytycznymi organizacyjno-prawnymi i wytycznymi jakościowymi norm ISO (m.in. ISO 18385) dotyczącymi wdrażania do praktyki nowych środków. Czułości stosowanych w kryminalistyce metod badań DNA wzrasta, ale mała ilość materiału w zabezpieczanych biologicznych śladach kontaktowych wciąż ogranicza ich wartość identyfikacyjną. Powodem są dotychczas stosowane metody zabezpieczania (np. podczas oględzin) tych śladów z różnych powierzchni. Zwiększenie wydajności tego etapu dzięki użyciu technologii zestawu folii niskoadhezyjnych otworzy drogę do zwiększenia wartości identyfikacyjnej i dowodowej niedostępnych dotąd śladów DNA.

Wniosek przeszedł konkurs pozytywnie i w dniu 10 grudnia 2018 Centrum podpisało Umowę nr DOB-BIO9/05/01/2018 o wykonanie i finansowanie, na mocy której sfinansuje projekt w całości.

Wartość projektu: 10 857 645,00 zł; kwota dofinansowania: 10 857 645,00 zł. Dziękujemy!

Okres realizacji: 2018 – 2021.

Projekt zrealizuje konsorcjum w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – PIB, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna,  Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o.

 

Facebook
LinkedIn