logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

Interreg Europe

Sport for Growth and Healthy & Vital Communities – INNO4SPORTS

INNO4SPORTS jest projektem finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu InterReg Europe. Priorytet Programowy 1.2 Poprawa warunków wdrażania innowacji. Okres realizacji projektu to lata 2018-2022.

Celem głównym projektu jest polepszenie działania i efektów pracy klastrów opartych na badaniach i rozwoju w obszarze sportu. Beneficjenci projektu osiągną ten cel poprzez wzmocnienie potencjału dzięki współpracy w ramach poczwórnej helisy (administracja, JBR, biznes, społeczeństwo) oraz tworzenie synergii z inteligentnymi specjalizacjami. W ten sposób wykorzystają zmiany w społecznej roli sportu i jego znaczenie jako czynnika wzrostu regionalnego.

6 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy projektu. Biorąc pod uwagę różne konteksty regionalne (np. poziomy rozwoju, dostępną wiedzę fachową w zakresie procesów klasteryzacji), uczestnicy określili konkretne punkty, koncentrując się na czterech tematycznych celach szczegółowych:

 1. Badanie i rozwijanie istniejących modeli ekosystemów innowacji i łączenie narzędzi i instrumentów takich jak Living Labs, Open Labs itp., aby rozwiązywać specyficzne potrzeby klastrów sportowych
 2. Polepszenie warunków międzysektorowej współpracy w celu tworzenia sieci kooperacji, zwłaszcza z branżami wysokich technologii i medycznymi, w celu zwiększenia ekonomicznej wydajności i oddziaływania klastrów
 3. Poprawienie roli i działania systemów rządowych i harmonizacja ich polityk związanych z rozwojem regionalnym dla lepszego odpowiadania na wyzwania sektora sportu
 4. Zwiększenie znaczenia społeczno-ekonomicznego klastrów poprzez nakierowanie ich obszaru zainteresowania i działania na realne tendencje społeczne i potrzeby konsumentów

Projekt jest realizowany przez osiem podmiotów z sześciu krajów Unii Europejskiej:

 • Stichting Sports and Technology (Holandia) – Lider projektu
 • IBV. Association Institute of Biomechanics (Hiszpania)
 • IVACE, Valencian Institute of Business Competitiveness (Hiszpania)
 • MSE Cluster Ltd. (Węgry)
 • University of Debrecen, Institute of Sport Sciences (Węgry)
 • Regional Council of Lapland (Finlandia)
 • Verde Foundation for Innovative Sports Surfaces (Polska)
 • European Platform for Sport Innovation (Belgia) – partner doradczy projektu.

 

Inno4Sports

Zamiarem polskiego klastra VERDE, w którym MORATEX pełni rolę interesariusza regionalnego, jest skupienie się na realizacji czwartego celu.

Jako nowa inicjatywa, INNO4SPORTS jest ukierunkowany na tematy, które nie zostały wcześniej zbadane w takiej złożoności. Wraz z włączeniem EPSI jako partnera doradczego do projektu, powstała zawarta i silna platforma rozpowszechniająca wyniki projektu. W jej zasięgu znajdą się decydenci nie tylko regionalni, krajowi, ale także unijni. Ponadto realizacja projektu wesprze generowanie przyszłych firm typu spin-off.

 

 

Efektami projektu będą m.in.:

 • innowacyjne produkty, usługi i narzędzia z obszaru sportu
 • zwiększenie uczestnictwa obywateli w zdrowym trybie życia,
 • zwiększony wkład w innowacje technologiczne,
 • rozwój ekonomiczny regionów
 • wyższy poziom zadowolenia społeczeństwa wynikający z lepszego stanu zdrowia mieszkańców.
Facebook
LinkedIn