logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 Sie 2019

MORATEX - NCBiR

Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych – MULTIKOMP

15 grudnia 2016 Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX stojąc na czele Konsorcjum naukowo-przemysłowego zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o finansowanie projektu realizowanego w ramach Konkursu nr 1/p/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”.

MULTIKOMP jest rozwinięciem wcześniejszych osiągnięć naszego instytutu w sferze Obronności i Bezpieczeństwa. Celem głównym jest tym razem opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych w zakresie nowoczesnych, wielofunkcjonalnych układów kompozytów do wytwarzania konstrukcji powietrznych, lądowych i morskich autonomicznych platform bezzałogowych (APB), co wpłynie na znaczącą rozbudowę zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, oraz służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Okres realizacji ustalono na 36 miesięcy, w terminie 15.12.2016 – 14.12.2019.

Wartość projektu: 5 271 628 zł; kwota dofinansowania 5 271 628 zł.

Dziękujemy!