logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

 

 

RESearch centers of Excellence in the Textile sector – RESET

RESET to projekt nr PGI00016 w programie Interreg Europe, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zmierza do zmiany sposobu, w jaki polityka i programy Europejskich Funduszy Strukturalnych są wdrażane w regionach partnerów. Celem głównym jest rozwój polityki regionów i promocja bardziej zrównoważonego podejścia do produkcji w sektorze włókienniczym i odzieżowym. Obejmuje to tworzenie, zarządzanie i rozszerzenie infrastruktury dla badań, rozwoju i innowacji wymaganej dla opracowania wyrobów tekstylnych i odzieży bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku oraz procesów, które odróżnią te regiony od ich konkurentów.

RESET wykorzystuje potencjał uczenia się wynikający z wymiany międzyregionalnej w celu współdzielenia i promocji wybranych najlepszych praktyk. Wspiera doskonałość w Badaniach i Rozwoju, promując inwestycje biznesu w tę branżę, rozwijając umiejętności jego interesariuszy i umożliwiając lepszą integrację polityk Badań i Rozwoju, które wpływają zrównoważenie tej gałęzi przemysłu. Odnosi się do 6 kluczowych zagadnień:

 1. Recykling we włókiennictwie i usuwanie odpadów
 2. Zużycie wody i oszczędność energii, zrównoważone organizacje firm
 3. Nowa zrównoważona chemia, z uwzględnieniem redukcji związków chemicznych
 4. Inteligentne tekstylia i nowe sposoby produkcji
 5. Eko-kreatywność, włókna naturalne, krótkie łańcuchy wartości
 6. Nowe materiały i nowe zastosowania

Partnerzy projektu:

 • Miasto PRATO – Włochy
 • NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE – Włochy
 • Województwo Łódzkie – Polska
 • CLUTEX – Czechy
 • AITEX – Hiszpania
 • TEXTILE CENTRE OF EXCELLENCE – Zjednoczone Królestwo
 • STFI – Niemcy
 • CITEVE – Portugalia
 • NATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE FOR TEXTILES AND LEATHER – Rumunia
 • CENTRE OF EUROPEAN TEXTILE INNOVATION – Francja

Okres realizacji: 2016 – 2021.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 122 500 EURO.

Facebook
LinkedIn