logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego – SYMZDADROG

W ramach konkursu nr 9/2018 odnieśliśmy drugi sukces, uzyskując akceptację NCBiR dla kolejnego wniosku o dofinansowanie. Chodzi o projekt „Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego”, którego gestorem jest Policja.

Cel główny tego przedsięwzięcia to budowa symulatora umożliwiającego nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia czynności na miejscu zdarzenia drogowego, wraz z dokumentacją techniczną i użytkową. Symulator to narzędzie, przy pomocy którego będzie można przeszkolić policjantów komórek ruchu drogowego do wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego typowego oraz nietypowego, jak np. wypadki masowe, katastrofy w ruchu lądowym, czy inne sytuacje o charakterze kryzysowym. Symulator będzie łączyć świat wirtualny ze światem rzeczywistym, a ściślej – przenosić ćwiczącego w świat wirtualny (wizualizacja miejsca zdarzenia), gdzie funkcjonariusz będzie mógł wykonywać czynności służbowe na miejscu zdarzenia drogowego (oględziny miejsca zdarzenia, dokumentowanie czynności, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom zdarzenia drogowego, itp.).

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o.

Okres realizacji:  2018 – 2021.

Na podstawie podpisanej umowy nr DOB-BIO9/06/01/2018 powyższe konsorcjum zrealizuje projekt o całkowitej wartości 8 276 259,00 zł, przy czym dofinansowanie udzielone przez NCBiR to kwota 7 590 259,00 zł. Dziękujemy!

Facebook
LinkedIn