logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

Indywidualizacja systemu osłony osobistej – VESTA

Pierwszy projekt podjęty przez MORATEX w roku 2019: „Indywidualizacja systemu osłony osobistej”, akronim VESTA. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0085/18-00 z 29 stycznia 2019 będzie realizowana w ramach IV Osi POIR 2014-2020; Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Ten projekt ma na celu opracowanie zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej skrytego noszenia (System DWKB), stanowiącej kompatybilny, dopasowany do ciał użytkowniczek system przeznaczony do całorocznego użytkowania, dedykowany funkcjonariuszkom służb mundurowych. Pod względem funkcjonalności DWKB będzie jednolitym zestawem, umożliwiającym użytkowniczkom realizację zadań w różnych warunkach operacyjnych.

Wartość projektu: 3 423 191,94zł ; kwota dofinansowania: 2 576 485,57 zł.

Okres realizacji: 2019-2021.

Lider projektu: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Partnerzy projektu:

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,
  • PSO MASKPOL,
  • MOTEX S.J.
Facebook
LinkedIn