logo strony

Czcionka

A

Projekty

30 sie 2021

         

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo – przemysłowe:

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” – Lider projektu,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
  • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu,
  • Przedsiębiorstwo LUBAWA S.A.

Okres realizacji projektu: 01-06-2021 do 31-05-2025

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 10 095 847,00 zł.

Kwota dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 10 095 847,00 zł.

Celem głównym projektu jest opracowanie specjalistycznego zestawu do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN, składającego się z:

  1. mobilnej komory dekontaminacyjnej (KMO-CBRN) wraz z namiotem współtowarzyszącym (NPP-CBRN),
  2. specjalnej odzieży ochronnej (SO-CBRN),
  3. pakietów profilaktycznej ochrony i pierwszej pomocy (FACBRN), wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN.

Dodatkowo, w projekcie zostaną opracowane technologie:

  1. Wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów tkaninowo – elastomerowych z wykorzystaniem zaawansowanych materiałów, w tym nanomateriałów (m.in. nanonapełniaczy, różnych form węgla m. in. grafenu, nanorurek węglowych), które docelowo zostaną przeznaczone do produkcji w/w wyrobów.
  2. Hybrydowe technologie łączenia materiałów wchodzących w skład zestawu, polegające na łączeniu różnego rodzaju materiałów, jak i łączeniu kilku procesów celem wytworzenia wyrobu o zaprojektowanych właściwościach.
  3. Projektowania komputerowego CAD konstrukcji przedmiotowego zestawu.

Powyższe technologie będą miały zasadnicze znaczenie w uzyskaniu konstrukcji specjalistycznego zestawu o odpowiedniej szczelności i odporności na działanie czynników CBRN, dotyczy to zarówno struktury fizyko – chemicznej materiałów, jak i połączeń materiałów składających się na przedmiotowy zestaw.

Efekty końcowe projektu, tj. specjalny zestaw, wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN oraz wyżej wymienione technologie wpłyną na wzrost innowacyjności oraz rozwój potencjału partnerów Konsorcjum naukowo – przemysłowego realizującego projekt.

Projekt „Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN” o akronimie CBRN-BOX, nr umowy DOB-SZAFIR/12/A/041/01/2021, realizowany jest w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa „SZAFIR” – Konkurs nr 1/SZAFIR/2020.

Facebook
LinkedIn