logo strony

Czcionka

A

18 Paź 2016
Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 2016
Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 2016

W dniach 12-13 października 2016 r. w Łodzi, odbyły się po raz trzeci Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych, podczas których polscy i zagraniczni producenci i dystrybutorzy przedstawili swoją ofertę w zakresie technicznych wyrobów włókienniczych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” na dwóch swoich stoiskach promował usługi laboratoriów i Zakładu Certyfikacji Wyrobów działających w Instytucie oraz rezultaty prowadzonych prac badawczych:

  • nowoczesne osobiste ochrony balistyczne opracowane w ramach Projektu nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 ”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rezultaty projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa:

  • mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych, opracowane w ramach projektu Nr O ROB 0020 01/ID 20/1: „Mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego”
  • nowoczesne kamizelki kuloodporne powstałe w wyniku projektów:

    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0012 02: „Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia”,
    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 001: „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki”,
  • rezultaty projektu rozwojowego nr O ROB 0013 01: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)”.

Targom towarzyszyła Konferencja InnovaTex 2016, podczas której specjaliści ITB „MORATEX” wygłosili referaty przedstawiające aktualną wiedzę na temat opracowywania, badań i zastosowania nowoczesnych technicznych wyrobów włókienniczych.

Tagi:

Aktualności

27 Cze 2019

Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – Konferencja INSEC 2019

 
 

12 czerwca 2019 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się kolejna Międzynarodowa Wystawa i Konferencja INSEC poświęcona tematyce ochrony granic i […]

Zobacz więcej

25 Cze 2019

Warsaw Humanitarian Expo 2019 z udziałem MORATEXU

 
 

Czy pomoc humanitarną można uważać za biznes? Z pewnością wolno się o to spierać na płaszczyźnie etycznej, ale fakty są takie, że […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

INTARG 2019 – MORATEX zdobył dwa medale

Zobacz więcej

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu