logo strony

Czcionka

A

18 Paź 2016
Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 2016
Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 2016

W dniach 12-13 października 2016 r. w Łodzi, odbyły się po raz trzeci Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych, podczas których polscy i zagraniczni producenci i dystrybutorzy przedstawili swoją ofertę w zakresie technicznych wyrobów włókienniczych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” na dwóch swoich stoiskach promował usługi laboratoriów i Zakładu Certyfikacji Wyrobów działających w Instytucie oraz rezultaty prowadzonych prac badawczych:

  • nowoczesne osobiste ochrony balistyczne opracowane w ramach Projektu nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 ”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rezultaty projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa:

  • mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych, opracowane w ramach projektu Nr O ROB 0020 01/ID 20/1: „Mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego”
  • nowoczesne kamizelki kuloodporne powstałe w wyniku projektów:

    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0012 02: „Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia”,
    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 001: „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki”,
  • rezultaty projektu rozwojowego nr O ROB 0013 01: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)”.

Targom towarzyszyła Konferencja InnovaTex 2016, podczas której specjaliści ITB „MORATEX” wygłosili referaty przedstawiające aktualną wiedzę na temat opracowywania, badań i zastosowania nowoczesnych technicznych wyrobów włókienniczych.

Tagi:

Aktualności

14 Mar 2019

MORATEX na Konferencji i Targach „Więziennictwo 2019” w Lublinie

 
 

Wszechobecność zagrożeń bezpieczeństwa publicznego generuje potrzebę projektowania i wdrażania coraz bardziej bezpiecznego oraz funkcjonalnego sprzętu ochronnego, ze szczególnym wskazaniem na ochrony osobiste, […]

Zobacz więcej

4 Gru 2018

Odnawialna Przestrzeń Projektowania 2.0

 
 

W dniach 29-30 listopada 2018 odbyła się w naszym mieście międzynarodowa konferencja “Odnawialna Przestrzeń Projektowania 2.0”. Wydarzenie to stanowiło część szerszego projektu […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu