logo strony

Czcionka

A

18 Paź 2016
Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 2016
Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 2016

W dniach 12-13 października 2016 r. w Łodzi, odbyły się po raz trzeci Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych, podczas których polscy i zagraniczni producenci i dystrybutorzy przedstawili swoją ofertę w zakresie technicznych wyrobów włókienniczych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” na dwóch swoich stoiskach promował usługi laboratoriów i Zakładu Certyfikacji Wyrobów działających w Instytucie oraz rezultaty prowadzonych prac badawczych:

  • nowoczesne osobiste ochrony balistyczne opracowane w ramach Projektu nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 ”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rezultaty projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa:

  • mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych, opracowane w ramach projektu Nr O ROB 0020 01/ID 20/1: „Mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego”
  • nowoczesne kamizelki kuloodporne powstałe w wyniku projektów:

    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0012 02: „Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia”,
    • Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 001: „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki”,
  • rezultaty projektu rozwojowego nr O ROB 0013 01: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)”.

Targom towarzyszyła Konferencja InnovaTex 2016, podczas której specjaliści ITB „MORATEX” wygłosili referaty przedstawiające aktualną wiedzę na temat opracowywania, badań i zastosowania nowoczesnych technicznych wyrobów włókienniczych.

Tagi:

Aktualności

3 Gru 2018

Nasza międzynarodowa konferencja zakończyła obrady

 
 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX” wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zorganizowały konferencję „Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa”, […]

Zobacz więcej

26 Paź 2018

Dyrektor MORATEXu odbierze Odznakę Honorową „Zasłużony dla wynalazczości”

 
 

Na dzień 13 grudnia 2018 przypada okrągła, setna rocznica powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Obchody tego jubileuszu […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu