logo strony

Czcionka

A

12 lipiec 2021
ITB „MORATEX” dołącza do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)!

Miło jest nam poinformować, że wraz z początkiem lipca, nasz Instytut znalazł się wśród członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Porozumienie to zostało założone w 2015 roku w celu zrzeszenia przedstawicieli z jednostek, które są odpowiedzialne za komercjalizacje i zarządzanie własnością intelektualną instytutów badawczych, polskich uczelni oraz PAN. PACTT ma zasięg ogólnopolski, w chwili obecnej liczy ponad 75 członków, jednakże dołączają do niego coraz to nowe jednostki.

Główne cele PACTT to:

  • wymiana doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk wśród członków Porozumienia,
  • doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników CTT,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • integracja środowiska zawodowego odpowiedzialnego za transfer wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.

Mamy nadzieję na owocną współpracę.

Więcej informacji nt. PACTT oraz pełna lista jej członków na stronie: https://pactt.pl/

Aktualności

20 wrz. 2021

Projekt „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”, w którym Partnerem jest MORATEX otrzymał nagrodę tygodnika Wprost- Innowatora 2021.

 
 

Projekt „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”, w którym Partnerem jest MORATEX otrzymał nagrodę tygodnika Wprost- Innowatora 2021. Projekt „Opracowanie […]

Zobacz więcej

12 wrz. 2021

 
 

Nowość globalna z MORATEXem… Lubawa SA przy współpracy z MORATEXem w ramach wspólnego Centrum Naukowo-Przemysłowego jest jednym z trzech GLOBALNYCH graczy …. […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Grand Prix i platynowy medal na Międzynarodowym Konkursie Wynalazczości PRIX EIFFEL 2021, Lyon, Francja

Zobacz więcej

Złoty medal na targach IPITEx 2021, Bangkok, Tajlandia

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu