logo strony

Czcionka

A

27 kw. 2023
Konferencja „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w ramach zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP konferencji „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa” Zastępca Dyrektor ds. naukowych, dr hab. inż. Marzena Fejdyś zaprezentowała dokonania MORATEXU w opracowaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Należy podkreślić, że nasza prezentacja była pierwszą, otwierającą panel dyskusyjny dotyczący dokonań w zakresie ochrony praw intelektualnych oraz wpływu innowacji na rozwój gospodarczy kraju.

Po raz kolejny podkreślono istotność oraz innowacyjność rozwiązań powstałych w MORATEXie.

 

Partnerami Konferencji byli: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Aktualności

24 maj 2023

Targi obronności i bezpieczeństwa FEINDEF 2023 Defence & Security Brokerage Event w Madrycie

 
 

W dniach 17-19.05.2023 r. przedstawiciele Instytutu „MORATEX”, dr Katarzyna Kośla i dr inż. Paweł Kubiak uczestniczyli w międzynarodowych targach obronności i bezpieczeństwa […]

Zobacz więcej

27 kw. 2023

Konferencja „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”

 
 

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w ramach zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP konferencji „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa” Zastępca Dyrektor ds. […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty i srebrny medal na Wystawie ARCA – 20th International Innovation Exhibition, 13 – 15.10.2022 r., Zagrzeb, Chorwacja

Zobacz więcej

Złoty medal na targach iENA – International Trade Fair „Ideas – Inventions – New Products”, Norymberga, Niemcy

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu

 
 
Facebook
LinkedIn