logo strony

Czcionka

A

27 kw. 2023
Konferencja „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w ramach zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP konferencji „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa” Zastępca Dyrektor ds. naukowych, dr hab. inż. Marzena Fejdyś zaprezentowała dokonania MORATEXU w opracowaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Należy podkreślić, że nasza prezentacja była pierwszą, otwierającą panel dyskusyjny dotyczący dokonań w zakresie ochrony praw intelektualnych oraz wpływu innowacji na rozwój gospodarczy kraju.

Po raz kolejny podkreślono istotność oraz innowacyjność rozwiązań powstałych w MORATEXie.

 

Partnerami Konferencji byli: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Aktualności

2 lis 2023

Spotkanie Konsorcjantów projektu PREVENT PCP w Paryżu.

 
 

W ramach realizacji kolejnych etapów projektu PREVENT PCP (PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport – Pre-Commercial Procurement), […]

Zobacz więcej

13 paź 2023

Jubileusz 70 – lecia ITB „MORATEX” cd.

 
 

Podczas Gali Jubileuszu 70 – lecia Instytutu dostaliśmy wiele listów, życzeń, gratulacji od Instytucji, Służb Mundurowych, firm oraz współpracowników MORATEX-u. Zamieszczamy tutaj […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty medal – 2023 China International Expo International Invention Competition, 13 – 15.07.2023 r., Chongqing, Chiny

Zobacz więcej

Złoty medal – INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023, 28 – 29.08.2023 r., Giorgia Gwinnett, USA.

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu

 
 
Facebook
LinkedIn