logo strony

Czcionka

A

9 Lut 2020
Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego
Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

W dniu 30.01.2020 r. pracownicy Moratexu uczestniczyli w Konferencji zorganizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., pt. „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie.

Udział przedstawicieli ITB „MORATEX” w wydarzeniu związany był z realizacją projektu pt. „Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego” (Akronim: SymZdaDrog), nr projektu DOB-BIO9/06/01/2018. Informacje uzyskane podczas prezentacji oraz zapoznanie się z ofertą firm działających w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, poszerzają wiedzę z zakresu łączności służb ratunkowych, kwalifikacji poszkodowanych w wypadkach masowych, co z punktu widzenia projektowego stanowi istotny materiał analityczny, z możliwością adaptacji na potrzeby realizacji zadań projektowych.

Zakres tematyczny konferencji obejmował:

 • Systemy łączności;
 • Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych;
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii;
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory);
 • Bezzałogowe statki powietrzne;
 • Bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych;
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego;
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi;
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu;
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń;
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym;
 • Organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej;
 • Aspekty prawne.

Aktualności

6 maja 2020

Mundury polowe dla Straży Granicznej

 
 

Moratex rozpoczyna testowanie dwóch typów umundurowania polowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Do wytypowanych przez Komendę Główną Straży Granicznej oddziałów SG zostaną przesłane […]

Zobacz więcej

30 Kwi 2020

Kombinezon dla funkcjonariuszy, zwłaszcza policji, pełniących służbę na motocyklach

 
 

W kwietniu 2020 roku rozpoczęły się walidacyjne testy użytkowe nowego rozwiązania dla funkcjonariuszy policji. Rozwiązane powstało przy wydatnej współpracy z Akademią Sztuk […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal na Targach w Norymberdze

Zobacz więcej

Złoty medal na Targach Wynalazczości Innovation & Business Summit, Valencia 2019/Hiszpania

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu