logo strony

Czcionka

A

7 paź 2019
Monografia: Advanced Technologies and Materials in State Security, Volume 2
Monografia: Advanced Technologies and Materials in State Security, Volume 2

Ukazał się kolejny tom monografii ITB „MORATEX” (Advanced Technologies and Materials in State Security, Volume 2, ed. Struszczyk MH, Fejdyś M., Gutowska A., Jastrząbek-Kucharska A., Baczyńska M.,  ISBN 978-83-951668-15) stanowiący podsumowanie międzynarodowej konferencji „MODERN AND ADVANCED TECHNOLOGIES IN STATE SECURITY”, która odbyła się w Łodzi, w dniach 28-30 listopada 2018 roku.

Monografia zawiera następujące rozdziały:

 • TROMBSKI M., GÓRECKI K., MACIASZEK K., OCHRONA GŁOWY STRAŻAKA W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH NA PRZESTRZENIACH OTWARTYCH – KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
 • BŁASZCZYK J,. GRABOWSKA G., WOŹNIAKOWSKA M., SUCHOCKI P., GUTOWSKA A., DEVELOPING THE DESIGN OF A SUIT WITH HIGH VISIBILITY VEST FOR THE OFFICERS WHO RIDE MOTORCYCLES ON DUTY, BASED ON THE WEARERS EXPECTATIONS
 • BUKOWIECKA D.,NEPELSKI M,. PŁACZEK A., KUCZYŃSKA E., PLEMODS DRESSING SET AS AN EXAMPLE OF MODERN AND ADVANCE TECHNOLOGIES FOR SECURITY
 • BUKOWIECKA D., POŹNIAK K.T., ZABOŁOTNY W.M., KASPROWICZ G.H., BUCHOWICZ A., PASTUSZAK G., FRASUNEK P., JURKIEWICZ R., NALBACH -MOSZYNSKA M., SOKÓŁ G., WAWRZUSIAK R., BRAWATA S., KATEWICZ E., TYBURSKA A., STRUNIAWSKI J., JASTRZEBSKI P., JEWARTOWSKI B., IWAŃSKI J., VIDEO SIGNALS INTEGRATOR (VSI)
 • GOŁUCH-GÓRECZNA R., GAJDZIŃSKI S., SŁAWIŃSKI G., BOGUSZ P., ŚWIERCZEWSKI M., PLYCORK GUARD A NEW ULTRALIGHT COMPOSITE AS A EFFECTIVE PROTECTION OF THE VEHICLES IN CASE OF A TERRORIST ATTACK              
 • M., PODGÓRZAK. P., BALLISTIC PERFORMANCE OF BULLETPROOF GLASS AGAINST ARMOUR PIERCING PROJECTILES
 • CHMAL-FUDALI E., ZIELIŃSKA D., KOŚLA K., INNOVATIVE MULTIFUNCTIONAL COMPOSITE SYSTEMS DEDICATED FOR AUTONOMOUS UNMANNED PLATFORMS
 • CZERWIŃSKI K., KOSIŃSKA B., SUCHOCKI P., UNIFORM FOR POLICE OFFICERS ON DUTY ON MOUNTAIN SLOPES
 • FEJDYŚ M., NEW DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF SECURITY TECHNOLOGIES „MORATEX”
 • GRABOWSKA G., BŁASZCZYK J., WOŹNIAKOWSKA M., GUTOWSKA A., PERSONALISATION OF THE DESIGN OF PROTECTIVE CLOTHING, BASED ON THE 3D OBJECTS SCANNING TECHNIQUE IMPLEMENTED UNDER INDUSTRIAL CONDITIONS
 • GUZIŃSKI B., KOSIŃSKI J., DETECTION OF ILLICIT SYNTHETIC DRUG LABORATORIES AND LOCATIONS OF NARCOTIC CANNABIS PLANTATIONS
 • MADEJ-KIEŁBIK L., STRUSZCZYK M.H., ZIELIŃSKA D., RISK MANAGEMENT IN DESIGN OF THE MEDICAL DEVICES IN SAFETY AREA USED
 • KOŚLA K., FEJDYŚ M., STRUSZCZYK M.H., BŁASZCZYK W., OLSZEWSKA K., SUCHOCKI P., ŁANDWIJT M., DERWIŃSKA K, BŁASZCZYK J., A NEXT GENERATION ANTI-BLAST AND FRAGMENT-PROOF PROTECTIVE SUIT               
 • ŁANDWIJT M., FEJDYŚ M., KUCHARSKA-JASTRZĄBEK A., GUTOWSKA A., KOŚLA K., KUSIAK E., DEVELOPING SINGLE-STEP TECHNOLOGY OF FORMING HYBRID BALLISTIC PANELS WITH SIGNIFICANT INCREASED USE OF SAFETY
 • MIEDZIANOWSKI T., DZIŚNIEŃSKI H., THE ROLE AND TASKS OF THE INSTITUTE OF SECURITY TECHNOLOGIES „MORATEX” IN THE PROCESS OF SUPERVISING THE QUALITY OF PRODUCTS AND THEIR SUPPLY FOR SERVICES SUPERVISED BY THE MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION
 • J., STEMPIEŃ Z., BALLISTIC TRAUMA IN A SOFT BALLISTIC PACKAGES MADE OF TRIAXIAL AND BIAXIAL FABRICS                             
 • SMIGLAK M., ZIELINSKI D., PIETRAS P., CHANGE OF THE CROSSLINKING PROFILE OF EPOXY RESINS THROUGH THE USE OF ALTERNATIVE HARDENERS IN A SIGNIFICANTLY REDUCED AMOUNT
 • SOCHACKI M., GIEMZA P., THERMAL AND RELIABILITY ASPECTS OF LUMINAIRES WITH LED SOURCES FOR WORKSPACE LIGHTING
 • STARZAK Ł., PĘKOSŁAWSKI B., BARTKOWIAK G., ANALYSIS OF ENERGY HARVESTING SOURCES USABILITY FOR POWERING OF ACTIVE CLOTHING COMPONENTS
 • ÜNALER E., LIGHT WEIGHT BODY ARMOR BASED ON DYNEEMA® FORCE MULTIPLIER TECHNOLOGY
 • WOŹNIAKOWSKA M., GRABOWSKA G., BŁASZCZYK J., GUTOWSKA A., WAŁĘZA J., KRAJEWSKA I., WRÓBLEWSKI S., OPAŁKO M., SUCHOCKI P., DEVELOPMENT OF FOOTWEAR AND GLOVES FOR THE OFFICERS ON DUTY, ESPECIALLY POLICEMEN, ON MOTORCYCLES
 • ZAJĄC A, SZPECHT A., STOLARSKA O., KOMOROWSKA K., ROLA K., SMIGLAK M., POLIMERIZABLE IONIC LIQUIDS AS PRECURSORS OF POLIMERIC PHOTONIC ELEMENTS IN VARIOUS DETECTORS
 • STRUSZCZYK M.H., ZIELIŃSKA. D., GRABOWSKA G., STABILITY OF THE PERSONAL PROTECTION USED IN DEMINING ACTIVITES
 • ZIELINSKI D., KUKAWKA R., PAWLOWSKA-ZYGAROWICZ A. STOLARSKA O., SMIGLAK M., MULTIFUNCTIONAL COMPOSITE SYSTEMS BASED ON EPOXY RESINS WITH IONIC LIQUIDS AS A CROSSLINKING INITIATORS WITH POTENTIAL APPLICATION IN THE MILITARY INDUSTRY
 • DERWIŃSKA K., GUTOWSKA A., NEW TECHNOLOGIES FOR STATE SECURITY IN THE LIGHT OF THE HORIZON 2020 PROGRAM
 • FEJDYŚ M., KOŚLA K., KUCHARSKA-JASTRZĄBEK A., ŁANDWIJT M., MODELLING AND DESIGNING THE BALLISTIC ARRANGEMENTS CONSIDERING PROTECTION AGAINST THE BATTLEFIELD MODERN PROJECTILES
 • GRABOWSKA G., FEJDYŚ M., ŁANDWIJT M., BŁASZCZYK J., KOŚLA K., KUCHARSKA-JASTRZĄBEK A., MAKLEWSKA E., DZIERŻAWSKA J., BALLISTIC VESTS – INNOVATIVE PROTECTIONS THAT PROTECT AGAINST THE RISKS OF BATTLEFIELD
 • JABŁOŃSKI A., FITTING OF RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT– ASSUMPTIONS AND REALITY
 • KACZMARCZYK A., OBERSZTYN E., CAMOUFLAGE PROPERTIES OF NON-BALISTIC MATERIALS USED IN HARD-VEST® MODULES IN TERMS OF LABORATORY TESTS
 • KOSIŃSKA B., STRUSZCZYK M.H., GAJDACZ M., TABASZEWSKI J., REDLICH G., SOLIŃSKA E., D-BOX WEBKNOWLEDGEBASE – THE TOOL FOR EDUCATION AND RISK TRAINING IN DEMINING ACTIVITY
 • KUSIAK E., OLSZEWSKA K., FEJDYŚ M., GUTOWSKA A., SUCHOCKI P., GRABOWSKA G., OLEJNIK M., ANTI-SMOG HALF-MASKS FOR POLICE OFFICERS AND CIVILIANS
 • LETKIEWICZ A., NOWICKA I., KUCZYŃSKA E., THE SYSTEM OF SUPPORTING PSYCHOLOGICAL TESTS OF DRIVERS FOR THE POLICE AS AN EXAMPLE OF MODERN AND ADVANCED TECHNOLOGIES USED IN THE AREA OF STATE SECURITY
 • OSIAK B., MATRASZEK-BUJEK M., KUSTRA M., MODERN EQUIPMENT USED TO IDENTIFY WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AND MONITORING IN CASE OF ITS USE
 • ZAGRABA D., ZIELIŃSKA E., DESIGN AND PRODUCTION OF PROTECTIVE CLOTHING FOR FIREFIGHTERS (WILDLAND FIREFIGHTING) AS WELL AS PRODUCTION OF LIMITED WEIGHT OUTFITS

Aktualności

24 maj 2023

Targi obronności i bezpieczeństwa FEINDEF 2023 Defence & Security Brokerage Event w Madrycie

 
 

W dniach 17-19.05.2023 r. przedstawiciele Instytutu „MORATEX”, dr Katarzyna Kośla i dr inż. Paweł Kubiak uczestniczyli w międzynarodowych targach obronności i bezpieczeństwa […]

Zobacz więcej

27 kw. 2023

Konferencja „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”

 
 

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w ramach zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP konferencji „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa” Zastępca Dyrektor ds. […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty i srebrny medal na Wystawie ARCA – 20th International Innovation Exhibition, 13 – 15.10.2022 r., Zagrzeb, Chorwacja

Zobacz więcej

Złoty medal na targach iENA – International Trade Fair „Ideas – Inventions – New Products”, Norymberga, Niemcy

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu

 
 
Facebook
LinkedIn