logo strony

Czcionka

A

14 Mar 2019
MORATEX na Konferencji i Targach „Więziennictwo 2019” w Lublinie
MORATEX na Konferencji i Targach „Więziennictwo 2019” w Lublinie

Wszechobecność zagrożeń bezpieczeństwa publicznego generuje potrzebę projektowania i wdrażania coraz bardziej bezpiecznego oraz funkcjonalnego sprzętu ochronnego, ze szczególnym wskazaniem na ochrony osobiste, których wspomniane funkcjonalności powinny być kreowane w sposób wariantowy oraz rozbudowane w zależności od specyfiki zadań pełnionych przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Dwie największe służby mundurowe to Policja i Polskie Siły Zbrojne, natomiast trzecią są funkcjonariusze Służby Więziennej. Charakter zagrożeń w działaniach Służby Więziennej ma swoją istotną specyfikę, która od dawna przyciąga zainteresowanie ITB „MORATEX”. Nic jednak nie jest stałe i Instytut nieustannie szuka inspiracji oraz kanałów współdzielenia wiedzy, by dostosowywać ofertę do potrzeb Odbiorców.

Znakomitą okazją będą Konferencja i Targi WIĘZIENNICTWO 2019 w dniach 3-4 kwietnia 2019 w obiektach spółki Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Będziemy tam prezentować zarówno wyroby, których bezpieczeństwo oraz funkcjonalność zostały już wielokrotnie potwierdzone, jak i pytać o wszystko, co jest ważne w ramach pełnienia działań przez Służbę Więzienną (SW). Ponadto mamy do zaproponowania usługi polegające na nadzorowaniu czynności związanych z dostawą wyposażenia ochronnego, co od ponad dekady z powodzeniem realizujemy na rzecz służb resortu SWiA. Zapraszamy więc funkcjonariuszy SW – początkujących i doświadczonych, personel odpowiedzialny za logistykę i zaopatrzenie, przedstawicieli Inspektoratów, Aresztów i Zakładów Karnych, a także specjalistów z Ośrodków Szkolenia oraz oficerów Centralnego Zarządu Służby Więziennej – na stoisko 69A, dosłownie 10 metrów od drzwi sali konferencyjnej.

Aktualności

27 Cze 2019

Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – Konferencja INSEC 2019

 
 

12 czerwca 2019 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się kolejna Międzynarodowa Wystawa i Konferencja INSEC poświęcona tematyce ochrony granic i […]

Zobacz więcej

25 Cze 2019

Warsaw Humanitarian Expo 2019 z udziałem MORATEXU

 
 

Czy pomoc humanitarną można uważać za biznes? Z pewnością wolno się o to spierać na płaszczyźnie etycznej, ale fakty są takie, że […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

INTARG 2019 – MORATEX zdobył dwa medale

Zobacz więcej

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu