logo strony

Czcionka

A

29 Sty 2020
MORATEX na Szybkiej Ścieżce
MORATEX na Szybkiej Ścieżce

Miło nam jest poinformować, że MORATEX, jako Partner Konsorcjum, otrzymał rekomendację NCBiR na dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0646/19 „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1., w Konsorcjum w składzie:

  1. Syntplant – Lider Konsorcjum,
  2. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”,
  3. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Gratulujemy !

Za: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/zakonczenie-oceny-wnioskow-zlozonych-w-pierwszej-rundzie-naboru-trwajacej-od-16-wrzesnia-2019-r-do/

Aktualności

16 Wrz 2020

Moratex rozpoczyna strategiczną współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa

 
 

Moratex rozpoczyna strategiczną współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa. Na terenie Instytutu Włókiennictwa powstanie nowa lokacja badawcza Moratexu odpowiedzialna za […]

Zobacz więcej

9 Wrz 2020

KABINA IZOLACYJNA z aparaturą centrali filtrująco-wentylacyjnej ddedykowana do wydzielania zamkniętej przestrzeni dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2 / objętych kwarantanną

 
 

Na targach MSPO 2020 w Kielcach zaprezentowano KABINĘ IZOLACYJNĄ z aparaturą centrali filtrująco-wentylacyjnej dedykowaną do wydzielania zamkniętej przestrzeni dla pacjentów zarażonych wirusem […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal na Targach w Norymberdze

Zobacz więcej

Złoty medal na Targach Wynalazczości Innovation & Business Summit, Valencia 2019/Hiszpania

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu