logo strony

Czcionka

A

26 Paź 2018
MORATEX nagradza wybrany StartUp w programie Młodzi w Łodzi 2018
MORATEX nagradza wybrany StartUp w programie Młodzi w Łodzi 2018

W roku 2018 Urząd Miasta Łodzi zorganizował już X-tą edycję programu „MŁODZI W ŁODZI”. Jednym z jego elementów był konkurs „Mam Pomysł na StartUp”.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” przygląda się środowiskom rodzącym talenty – młodych ludzi dobrze rokujących jako wynalazcy, a także poszukuje inspiracji i innowacyjnych idei przydatnych w obszarze własnej działalności. Dlatego przystąpił do konkursu jako Partner i zobowiązał się do promowania go oraz do ufundowania nagrody: Pakiet konsultacji w zakresie promocji i komercjalizacji efektów procesów projektowych.
Konkurs okazał się nader atrakcyjny. Do ostatniego etapu – przesłuchania przez Kapitułę Konkursu – zakwalifikowano autorów aż 28 projektów. W dniu 2-10-2018 po kilku godzinach prezentacji i dyskusji, Kapituła oddała swe głosy na te najbardziej obiecujące.

Jeden z nich – „Innowacyjny system strzelań dynamicznych HYDRA” uderzająco pasował merytorycznie do obszaru zainteresowań naszego Instytutu, a mianowicie indywidualnego bezpieczeństwa osób zagrożonych z racji obecności w rejonie używania broni palnej.
Z kolei formalnie ten projekt skupiał się na trudnych zagadnieniach wdrożenia i komercjalizacji, czemu idealnie wychodziła naprzeciw ufundowana przez MORATEX nagroda.

Dlatego autorzy właśnie tego projektu – panowie Bartłomiej Kurkowski i Rafał Balcerzak – zostali wyróżnieni przyznaniem nagrody Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Gratulujemy!

 

Aktualności

26 Paź 2018

Dyrektor MORATEXu odbierze Odznakę Honorową „Zasłużony dla wynalazczości”

 
 

Na dzień 13 grudnia 2018 przypada okrągła, setna rocznica powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Obchody tego jubileuszu […]

Zobacz więcej

26 Paź 2018

MORATEX nagradza wybrany StartUp w programie Młodzi w Łodzi 2018

 
 

W roku 2018 Urząd Miasta Łodzi zorganizował już X-tą edycję programu „MŁODZI W ŁODZI”. Jednym z jego elementów był konkurs „Mam Pomysł […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu