logo strony

Czcionka

A

8 Lis 2018
MORATEX zaangażowany w realizację projektu Inno4Sports
MORATEX zaangażowany w realizację projektu Inno4Sports

We wtorek, 6 listopada 2018 roku, odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy projektu Inno4Sports – Sport for Growth and Healthy & Vital Communities, finansowanego przez Unię Europejską w ramach funduszu InterReg Europe, Priorytet Programowy 1.2 Poprawa warunków wdrażania innowacji. Celem głównym projektu jest polepszenie działania i efektów pracy klastrów opartych na badaniach i rozwoju w obszarze sportu poprzez wzmocnienie ich potencjału dzięki współpracy w ramach poczwórnej helisy (administracja, JBR, biznes, społeczeństwo) oraz tworzenie synergii z inteligentnymi specjalizacjami, aby wykorzystać zmiany w społecznej roli sportu i jego znaczenie jako czynnika wzrostu regionalnego.

Biorąc pod uwagę różne konteksty regionalne (np. Poziomy rozwoju, dostępną wiedzę fachową w zakresie procesów klasteryzacji), określono konkretne punkty, koncentrując się na 4 tematycznych celach cząstkowych:

  1. Badanie i rozwijanie istniejących modeli ekosystemów innowacji i łączenie narzędzi i instrumentów takich jak Living Labs, Open Labs itp., aby rozwiązywać specyficzne potrzeby klastrów sportowych
  2. Polepszenie warunków międzysektorowej współpracy w celu tworzenia sieci kooperacji, zwłaszcza z branżami wysokich technologii i medycznymi, w celu zwiększenia ekonomicznej wydajności i oddziaływania klastrów
  3. Poprawienie roli i działania systemów rządowych i harmonizacja ich polityk związanych z rozwojem regionalnym dla lepszego odpowiadania na wyzwania sektora sportu
  4. Zwiększenie znaczenia społeczno-ekonomicznego klastrów poprzez nakierowanie ich obszaru zainteresowania i działania na realne tendencje społeczne i potrzeby konsumentów

    Celem polskiego klastra VERDE będzie skupienie się na realizacji czwartego celu szczegółowego projektu.

Projekt jest realizowany przez osiem podmiotów z sześciu krajów Unii Europejskiej:

Stichting Sports and Technology (Holandia) – Lider projektu
IBV. Association Institute of Biomechanics (Hiszpania)
IVACE, Valencian Institute of Business Competitiveness (Hiszpania)
MSE Cluster Ltd. (Węgry)
University of Debrecen, Institute of Sport Sciences (Węgry)
Regional Council of Lapland (Finlandia)
Verde Foundation for Innovative Sports Surfaces (Polska)
European Platform for Sport Innovation (Belgia) – partner doradczy projektu

Jako nowa inicjatywa, Inno4Sports jest ukierunkowany na tematy, które nie zostały wcześniej zbadane w takiej złożoności. Wraz z włączeniem EPSI jako partnera doradczego do projektu, powstała zawarta i silna platforma rozpowszechniająca wyniki projektu, nie tylko regionalnym, krajowym, ale także unijnym decydentom, w celu wygenerowania przyszłych firm typu spin-off. Efektem projektu będą innowacyjne produkty, usługi i narzędzia z obszaru sportu dla zwiększenia uczestnictwa obywateli w zdrowym trybie życia, zwiększony wkład w innowacje technologiczne dla rozwoju, ekonomicznego regionów oraz zwiększony poziom zadowolenia społeczeństwa wynikający z lepszego stanu zdrowia mieszkańców.

Aktualności

14 maja 2019

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2019 – tak było

 
 

Zgodnie z zapowiedzią, zademonstrowaliśmy Gościom co robimy dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich. MORATEX zaczął z nich szeroko czerpać w roku 2007, kiedy […]

Zobacz więcej

8 maja 2019

Wyroby zaprojektowane przez MORATEX prezentowane na wystawie EUROPOLTECH 2019

 
 

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa odbywa się w stolicy i właśnie została otwarta. MORATEX […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu