logo strony

Czcionka

A

Projekty

31 maj 2019

Ten międzynarodowy projekt koncentruje się na zapobieganiu atakom w transporcie publicznym, poprzez umożliwienie wcześniejszego wykrywania terrorystów i potencjalnie niebezpiecznych obiektów, śledzenie obiektów i zdarzeń, a także koordynowanie reakcji służb bezpieczeństwa. Wyzwania projektu podjęły 22 organizacje z 10 krajów, operatorzy transportu publicznego, siły bezpieczeństwa, nabywcy publiczni, władze miasta, z których 12 to partnerzy konsorcjum, a 10 jest członkami grupy obserwacyjnej (User Observatory Group).

PREVENT wdraża progresywny i powtarzalny proces, dla zapewnienia 6 wspólnie zdefiniowanych scenariuszy bezpieczeństwa, które identyfikują zagrożenia i luki w zabezpieczeniach transportu publicznego. Zapewnia również taksonomię podatności na zagrożenia bezpośrednio stosowaną w świecie transportu publicznego. Na podstawie scenariuszy bezpieczeństwa projekt PREVENT zakłada przeprowadzenie analizy luk między dostępnymi rozwiązaniami, istniejącymi standardami, bieżącymi badaniami a  zidentyfikowanymi potrzebami operatorów transportu publicznego i służb bezpieczeństwa, z których opracowuje wielowymiarową mapę drogową innowacji i rozwiązań. Mapa drogowa innowacji stanowić będzie interaktywne narzędzie online wspierające trwałość społeczności PREVENT.

Na podstawie mapy drogowej innowacji, praktycy oraz nabywcy rozwiązań, wytypują innowacje o najwyższym priorytecie, które stanowić będą wspólne wyzwanie. To wspólne wyzwanie stanowi podstawę dla kreowania rekomendacji do dokumentacji zamówień publicznych w obszarze transportu publicznego, która wskaże również grupę nabywców, głównego nabywcę oraz niezbędną dokumentacje przetargową.

PREVENT zawiera mechanizm zarządzania, który zapewnia, że ​​różne fazy projektu są otwarte dla dodatkowych praktyków i nabywców publicznych. PREVENT łączy eko-system operatorów transportu publicznego, sił bezpieczeństwa i władz publicznych, aby wspólnie opracować listę kluczowych postępów technicznych i technologicznych. Projekt rozszerza ten eko-system na nabywców publicznych, aby uwzględniać ryzyko, zakres inwestycji, metody walidacji w rozwoju postępów, finalnie prowadząc do nabycia i wdrożenia nowych rozwiązań.

Dzięki temu wyniki projektu będą bardziej adekwatne i przydatne dla ich odbiorców.

Podstawowe informacje:

 • źródło finansowania: Horyzont 2020
 • obszar: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
 • temat: SU-GM02-2018-2020 Działania koordynacyjne i wspierające (CSA)
 • czas trwania: 15 miesięcy (01.05.2019 – 31.07.2020)
 • budżet: 1 894 305,00 EUR

Uczestnicy projektu:

 • ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA SPA (WŁOCHY);
 • CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (FRANCJA);
 • KENTRO MELETON ASFALEIAS (GRECJA);
 • STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (POLSKA);
 • SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES SSF (BELGIA);
 • PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O. O. (POLSKA);
 • SNCF (FRANCJA);
 • HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION (GRECJA);
 • UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (BELGIA);
 • AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (HISZPANIA);
 • HELLENIC POLICE (GRECJA);
 • MINISTRY OF PUBLIC SECURITY (IZRAEL);
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR – GENERALITAT DE CATALUNYA (HISZPANIA);
 • CORVERS PROCUREMENT SERVICES B.V. (HOLANDIA);
 • ISTITUTO ITALIANO PER LA PRIVACY (WŁOCHY);
 • INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX (POLSKA).

Oficjalna strona projektu: https://prevent.eng.it/


Projekt dofinansowany z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 833444

 

Facebook
LinkedIn