logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia – AWATAR

Ten kolejny projekt, nad jakim pracuje MORATEX, nosi nr III.N.18 i akronim AWATAR. Jest realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – etap IV, część B – program realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Źródłem finansowania są środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr TP-56/2017/PW-PB zawartej z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (Koordynatorem) w dniu 17-07-2017.

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap został ustanowiony na podstawie uchwały Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 roku. Zgodnie z pkt 2 zał. nr 2 do ww. Uchwały Głównym Wykonawcą i Koordynatorem programu został Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Cel główny Programu to opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie procedury indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla grupy osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia w oparciu o technikę skanowania obrazów trójwymiarowych (3D).

Natomiast efektami projektu będą:

– zwalidowana procedura indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej w oparciu o technikę skanowania 3D wraz opisem zabezpieczania zarejestrowanych danych osobowych, osób poddanych pomiarom skanerem 3D, zgodnie z polityką prywatności,

– materiały szkoleniowe-informacyjne wykorzystywane w prowadzeniu szkoleń z zakresu indywidualizacji procesu konstrukcji wybranego rodzaju odzieży ochronnej w postaci prezentacji multimedialnej,

– szkolenie pilotażowe przeznaczone dla producentów odzieży ochronnej,

– materiały informacyjne dotyczące możliwości indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej w oparciu o technikę skanowania 3D, udostępnione w Internecie.

Zaplanowany okres realizacji to lata 2017-2019.

Wartość projektu: 499 200,00 zł; kwota dofinansowania: 499 200,00 zł.

 

Link do programu szkolenia: Program_szkolenia

Prezentacja.

Facebook
LinkedIn