logo strony

Czcionka

A

14 lipiec 2021
Rozpoczęcie realizacji projektu „Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN”, nr umowy: DOB-SZAFIR/12/A/041/01/2021
Rozpoczęcie realizacji projektu „Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN”, nr umowy: DOB-SZAFIR/12/A/041/01/2021

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 22.06.2021 roku została podpisana umowa DOB-SZAFIR/12/A/041/01/2021 rozpoczynająca realizację projektu „Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN” o akronimie CBRN-BOX. Projekt realizowany jest w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa „SZAFIR” – Konkurs nr 1/SZAFIR/2020.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo – przemysłowe:

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” – Lider projektu,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
  • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu,
  • Przedsiębiorstwo LUBAWA S.A.

Celem głównym projektu jest opracowanie specjalistycznego zestawu do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN, składającego się z:

  1. mobilnej komory dekontaminacyjnej (KMO-CBRN) wraz z namiotem współtowarzyszącym (NPP-CBRN),
  2. specjalnej odzieży ochronnej (SO-CBRN),
  3. pakietów profilaktycznej ochrony i pierwszej pomocy (FACBRN), wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN.

Dodatkowo, w projekcie zostaną opracowane technologie:

  1. Wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów tkaninowo – elastomerowych z wykorzystaniem zaawansowanych materiałów, w tym nanomateriałów (m.in. nanonapełniaczy, różnych form węgla m. in. grafenu, nanorurek węglowych), które docelowo zostaną przeznaczone do produkcji w/w wyrobów.
  2. Hybrydowe technologie łączenia materiałów wchodzących w skład zestawu, polegające na łączeniu różnego rodzaju materiałów, jak i łączeniu kilku procesów celem wytworzenia wyrobu o zaprojektowanych właściwościach.
  3. Projektowania komputerowego CAD konstrukcji przedmiotowego zestawu.

Powyższe technologie będą miały zasadnicze znaczenie w uzyskaniu konstrukcji specjalistycznego zestawu o odpowiedniej szczelności i odporności na działanie czynników CBRN, dotyczy to zarówno struktury fizyko – chemicznej materiałów, jak i połączeń materiałów składających się na przedmiotowy zestaw.

Efekty końcowe projektu, tj. specjalny zestaw, wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN oraz wyżej wymienione technologie wpłyną na wzrost innowacyjności oraz rozwój potencjału partnerów Konsorcjum naukowo – przemysłowego realizującego projekt.

Aktualności

20 wrz. 2021

Projekt „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”, w którym Partnerem jest MORATEX otrzymał nagrodę tygodnika Wprost- Innowatora 2021.

 
 

Projekt „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”, w którym Partnerem jest MORATEX otrzymał nagrodę tygodnika Wprost- Innowatora 2021. Projekt „Opracowanie […]

Zobacz więcej

12 wrz. 2021

 
 

Nowość globalna z MORATEXem… Lubawa SA przy współpracy z MORATEXem w ramach wspólnego Centrum Naukowo-Przemysłowego jest jednym z trzech GLOBALNYCH graczy …. […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Grand Prix i platynowy medal na Międzynarodowym Konkursie Wynalazczości PRIX EIFFEL 2021, Lyon, Francja

Zobacz więcej

Złoty medal na targach IPITEx 2021, Bangkok, Tajlandia

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu