logo strony

Czcionka

A

11 sty 2023
Spotkanie Konsorcjantów projektu PREVENT PCP w Paryżu
Spotkanie Konsorcjantów projektu PREVENT PCP w Paryżu

W dniach 14-16 grudnia 2022 roku przedstawiciele Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” uczestniczyli w spotkaniu Konsorcjantów projektu PREVENT PCP w Paryżu, podczas których rozpoczęto oficjalnie realizację etapu pierwszego procedury PCP (Pre-Commercial Procurement), dotyczącej opracowywania prototypu rozwiązań z wybranymi dostawcami usług badawczo-rozwojowych. Obrady we Francji okazały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśniania współpracy z międzynarodowymi konsorcjantami. Niezwykłe wyzwanie stanowiła nocna sesja nagraniowa scenariuszy w paryskim metrze, która zostanie wykorzystana w dalszych pracach nad projektem. Liczymy, iż nadchodzące w czerwcu 2023 roku spotkanie w Barcelonie okaże się równie owocne, a rozwiązania opracowywane w ramach realizacji projektu PreventPCP zaspokoją rosnące potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej.

Więcej o projekcie PreventPCP na oficjalnej stronie: https://prevent-pcp.eu/

Zdjęcia ze spotkania we Francji: https://www.linkedin.com/company/prevent-pcp/posts/?feedView=all

 

Aktualności

22 gru 2023

Wesołych Świąt

 
 
Zobacz więcej

2 gru 2023

Umowa na realizację projektu Ensuring Circularity of Soldier Personal Protection Equipment podpisana

 
 

W dniu 1 grudnia 2023 roku Lider projektu Life Cycle Engineering podpisał umowę z Unią Europejską na realizację projektu o tytule Ensuring […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty medal – 2023 China International Expo International Invention Competition, 13 – 15.07.2023 r., Chongqing, Chiny

Zobacz więcej

Złoty medal – INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023, 28 – 29.08.2023 r., Giorgia Gwinnett, USA.

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu

 
 
Facebook
LinkedIn