logo strony

Czcionka

A

3 Sty 2020
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED pt.:  „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED pt.:  „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”

22 listopada 2019 roku, w Instytucie Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED pt.:  „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”. W Konferencji wzięło udział ponad 60 osób z 31 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele firm, kancelarii adwokackich oraz służb mundurowych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele ITB „MORATEX” realizujący projekt badawczo-rozwojowy pt.: „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych” (Nr DOB-BIO9/05/01/2018h) finansowany ze środków NCBiR w ramach konkursu Nr 9/2018 na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,  w konsorcjum naukowym:

  1. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie
  2. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  3. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi
  4. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie
  5. Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na konferencji zaprezentowano komunikat posterowy odnoszący się do celu głównego i celów szczegółowych realizowanego projektu – opracowania specjalistycznego zestawu folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania materiału biologicznego wraz z dedykowanymi metodami ekstrakcji DNA do badań kryminalistycznych.

Konferencję otworzył wykład plenarny pt.: „Diagnozowanie i częstotliwość występowania psychopatii wśród różnych grup społecznych” prof. Daniela Boduszka (University of Huddersfield, UK).

Gośćmi Honorowymi byli też: dr hab. inż. Renata Włodarczyk (biegły sądowy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie), która wygłosiła referat pt.: „Problematyka śladów biologicznych w świetle wybranego przypadku z praktyki kryminalistycznej” oraz dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. UKW (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), której tytuł wystąpienia brzmiał: „Badania DNA jako wzorzec dla tradycyjnych metod identyfikacji kryminalistyczne”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów dotyczące aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki, nowych technik oraz metod badawczych. Konferencja przyczyniła się do stworzenia forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej.

Link do dokumentacji fotograficznej z przebiegu konferencji

Aktualności

16 Wrz 2020

Moratex rozpoczyna strategiczną współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa

 
 

Moratex rozpoczyna strategiczną współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa. Na terenie Instytutu Włókiennictwa powstanie nowa lokacja badawcza Moratexu odpowiedzialna za […]

Zobacz więcej

9 Wrz 2020

KABINA IZOLACYJNA z aparaturą centrali filtrująco-wentylacyjnej ddedykowana do wydzielania zamkniętej przestrzeni dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2 / objętych kwarantanną

 
 

Na targach MSPO 2020 w Kielcach zaprezentowano KABINĘ IZOLACYJNĄ z aparaturą centrali filtrująco-wentylacyjnej dedykowaną do wydzielania zamkniętej przestrzeni dla pacjentów zarażonych wirusem […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal na Targach w Norymberdze

Zobacz więcej

Złoty medal na Targach Wynalazczości Innovation & Business Summit, Valencia 2019/Hiszpania

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu