logo strony

Czcionka

A

30 Mar 2020
Doceniamy naszych Pracowników….
Doceniamy naszych Pracowników….

Doceniamy naszych Pracowników……, za ich odpowiedzialność, solidarność społeczną, dbałość o bezpieczeństwo, wzajemną umiejętność współpracy i dzielenia się swoimi radościami i smutkami…, a zarazem o dbanie o naszą wspólną wartość, jaką jest Instytut oraz zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom służb mundurowych. Doceniamy ich troskę, uśmiech i wrażliwość… chcemy wspierać w przezwyciężeniu obaw i trosk…

Doceniamy w tych trudnych i dziwnych chwilach…

Doceniamy !

Dyrekcja Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Aktualności

6 maja 2020

Mundury polowe dla Straży Granicznej

 
 

Moratex rozpoczyna testowanie dwóch typów umundurowania polowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Do wytypowanych przez Komendę Główną Straży Granicznej oddziałów SG zostaną przesłane […]

Zobacz więcej

30 Kwi 2020

Kombinezon dla funkcjonariuszy, zwłaszcza policji, pełniących służbę na motocyklach

 
 

W kwietniu 2020 roku rozpoczęły się walidacyjne testy użytkowe nowego rozwiązania dla funkcjonariuszy policji. Rozwiązane powstało przy wydatnej współpracy z Akademią Sztuk […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal na Targach w Norymberdze

Zobacz więcej

Złoty medal na Targach Wynalazczości Innovation & Business Summit, Valencia 2019/Hiszpania

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu