logo strony

Czcionka

A

27 mar 2023
Konferencja „Innowacje i nowe technologie oraz ich zastosowanie w traumatologii i medycznie pola walki”

Moratex aktywnie uczestniczył w Konferencji Innowacje i nowe technologie oraz ich zastosowanie w traumatologii i medycznie pola walki, która odbyła się 24 marca 2023 roku w hubie transportowym Świat –> Ukraina: na lotnisku Jesionka/Rzeszów. W Konferencji uczestniczyło ponad 180 osób, reprezentantów sektora naukowego, medycznego, służb mundurowych, komercyjnego z Polski, USA, Ukrainy.

W ramach konferencji zaprezentowaliśmy nasze dokonania w zakresie medycyny pola walki urzeczywistnione we współpracy z naszymi Partnerami naukowymi i komercyjnymi (prezentacja Design of Medical Devices for Special Applications) oraz w ramach Panelu Dyskusyjnego Innowacje i nowe technologie w medycynie cywilnej i medycynie wojskowej.

W czasie Konferencji przekazano dary dla szpitali w Tarnopolu oraz we Lwowie.

Pełen zapis z Konferencji znajduje się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=FfXN0uJHcZQ

Link do agendy konferencji: https://mediprintic.eu/konferencja/

Aktualności

24 maj 2023

Targi obronności i bezpieczeństwa FEINDEF 2023 Defence & Security Brokerage Event w Madrycie

 
 

W dniach 17-19.05.2023 r. przedstawiciele Instytutu „MORATEX”, dr Katarzyna Kośla i dr inż. Paweł Kubiak uczestniczyli w międzynarodowych targach obronności i bezpieczeństwa […]

Zobacz więcej

27 kw. 2023

Konferencja „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”

 
 

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w ramach zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP konferencji „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa” Zastępca Dyrektor ds. […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty i srebrny medal na Wystawie ARCA – 20th International Innovation Exhibition, 13 – 15.10.2022 r., Zagrzeb, Chorwacja

Zobacz więcej

Złoty medal na targach iENA – International Trade Fair „Ideas – Inventions – New Products”, Norymberga, Niemcy

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu

 
 
Facebook
LinkedIn