logo strony

Czcionka

A

27 Cze 2019
Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – Konferencja INSEC 2019
Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – Konferencja INSEC 2019

12 czerwca 2019 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się kolejna Międzynarodowa Wystawa i Konferencja INSEC poświęcona tematyce ochrony granic i bezpieczeństwa wewnętrznego, pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX był współorganizatorem tego wydarzenia ze statusem Partnera Konferencji.
Dyskusję zorganizowano w formie trzech moderowanych przez profesjonalistów paneli tematycznych o następujących tematach przewodnich:
1) Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI wieku,
2) Modernizacja służb odpowiedzialnych za ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – osiągnięcia i plany,
3) Najważniejsze wyzwania dla służb odpowiedzialnych za ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – teleinformatyka, ochrona ludności, bezpieczeństwo w związku z organizowanymi imprezami masowymi, bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji.
W przerwach pomiędzy panelami organizatorzy przedstawili pokazy sprawności funkcjonariuszy Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Okazało się to zbawienne dla utrzymania zdolności skupienia na trudnej tematyce dyskusji. Dziękujemy i gratulujemy Strażniczkom i Strażnikom ich budzącej respekt sprawności.

Wśród wielu kwestii poruszanych przez panelistów, z punktu widzenia naszego instytutu najważniejszymi były zagadnienia dotyczące wyposażenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środki ochrony osobistej. Są to często niepozorne, lecz bardzo nowoczesne produkty, wykorzystujące zaawansowane technologie, przez co stanowczo potrzebują ochrony praw własności intelektualnej. Z własnego doświadczenia wiemy, że czasami właśnie na tym gruncie pojawiają się pewne bariery prawno-organizacyjne – już po opracowaniu technologii bądź wyrobu, ale przed finalnym wdrożeniem do produkcji. Dzieje się tak, ponieważ w całej sferze zapewniania bezpieczeństwa uczestniczą różne organizacje, formacje i służby, które działają na podstawie odmiennych uregulowań prawnych, a ich cele różnią się w istotnych szczegółach. Na szczęście takie spotkania i dyskusje, jak INSEC 2019 stwarzają okazje do bezpośrednich kontaktów, spojrzenia z szerszej perspektywy oraz wymiany informacji i znajdowania rozwiązań dobrze służących ogólnonarodowemu interesowi. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX jest dumny, że wnosi do tego swój wkład i uważnie przysłuchuje się sygnałom dobiegającym ze strony licznych organów zaangażowanych i odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, tak wewnątrz kraju, jak i na jego granicach.

Aktualności

7 Lip 2020

MORATEX na AuxDefense 2020 — 2nd World Conference on Advanced Materials for Defense/Portugalia

 
 

Rozpoczęliśmy nasze działania upowszechniania nauki. W dniach 6 – 8 lipca 2020 roku prezentujemy nasze dokonania na AuxDefense 2020 — 2nd World […]

Zobacz więcej

5 Cze 2020

Udzielenie licencji wyłącznej w celu uruchomienia produkcji „PODKŁADKI ANTYUGIĘCIOWEJ”

 
 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu na udzielenie licencji wyłącznej w celu uruchomienia produkcji przemysłowej wyrobu […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal na Targach w Norymberdze

Zobacz więcej

Złoty medal na Targach Wynalazczości Innovation & Business Summit, Valencia 2019/Hiszpania

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu