logo strony

Czcionka

A

14 Wrz 2018
Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+
Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+

Od 1 lutego 2018 trwają prace w ramach projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+„, akronim IW2020+.

Podstawą realizacji jest umowa nr RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisana przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) oraz Konsorcjum w składzie:

  1. Politechnika Łódzka – Lider konsorcjum,
  2. Instytut Technologii Bezpieczeństwa ,,MORATEX” – Konsorcjant,
  3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Konsorcjant,
  4. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Konsorcjant,
  5. Instytut Włókiennictwa – Konsorcjant.

Cele projektu IW2020+ są następujące:

  • Zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badan naukowych w zakresie włókiennictwa,
  • Zwiększenie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy w obszarze włókiennictwo, uznanym za priorytetowy dla rozwoju regionu łódzkiego,
  • Zapewnienie spójności polskiego sektora nauki z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz stałego podnoszenia nakładów finansowych na sferę B+R, co skutkować będzie udoskonaleniem infrastruktury badań i innowacji oraz zwiększeniem zdolności do osiągnięcia doskonałości w obszarze badan naukowych i innowacji w zakresie włókiennictwa.

Efektem planowanej inwestycji w nową infrastrukturę badawczą będzie realizacja założonego planu prac, która przełoży się na możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto projekt przyniesie pozytywne wpływy na mikroklimat i środowisko naturalne.

Realizacja projektu IW2020+ potrwa ponad dwa lata, tj. od 1 lutego 2018 do 31 lipca 2020.

Wartość projektu wynosi 22 615 775,00zł, a wkład Funduszy Europejskich to 12 532 330,27 zł. Dziękujemy!

Aktualności

27 Cze 2019

Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – Konferencja INSEC 2019

 
 

12 czerwca 2019 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się kolejna Międzynarodowa Wystawa i Konferencja INSEC poświęcona tematyce ochrony granic i […]

Zobacz więcej

25 Cze 2019

Warsaw Humanitarian Expo 2019 z udziałem MORATEXU

 
 

Czy pomoc humanitarną można uważać za biznes? Z pewnością wolno się o to spierać na płaszczyźnie etycznej, ale fakty są takie, że […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

INTARG 2019 – MORATEX zdobył dwa medale

Zobacz więcej

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu