logo strony

Czcionka

A

14 Wrz 2018
Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+
Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+

Od 1 lutego 2018 trwają prace w ramach projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+„, akronim IW2020+.

Podstawą realizacji jest umowa nr RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisana przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) oraz Konsorcjum w składzie:

  1. Politechnika Łódzka – Lider konsorcjum,
  2. Instytut Technologii Bezpieczeństwa ,,MORATEX” – Konsorcjant,
  3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Konsorcjant,
  4. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Konsorcjant,
  5. Instytut Włókiennictwa – Konsorcjant.

Cele projektu IW2020+ są następujące:

  • Zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badan naukowych w zakresie włókiennictwa,
  • Zwiększenie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy w obszarze włókiennictwo, uznanym za priorytetowy dla rozwoju regionu łódzkiego,
  • Zapewnienie spójności polskiego sektora nauki z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz stałego podnoszenia nakładów finansowych na sferę B+R, co skutkować będzie udoskonaleniem infrastruktury badań i innowacji oraz zwiększeniem zdolności do osiągnięcia doskonałości w obszarze badan naukowych i innowacji w zakresie włókiennictwa.

Efektem planowanej inwestycji w nową infrastrukturę badawczą będzie realizacja założonego planu prac, która przełoży się na możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto projekt przyniesie pozytywne wpływy na mikroklimat i środowisko naturalne.

Realizacja projektu IW2020+ potrwa ponad dwa lata, tj. od 1 lutego 2018 do 31 lipca 2020.

Wartość projektu wynosi 22 615 775,00zł, a wkład Funduszy Europejskich to 12 532 330,27 zł. Dziękujemy!

Aktualności

14 Mar 2019

MORATEX na Konferencji i Targach „Więziennictwo 2019” w Lublinie

 
 

Wszechobecność zagrożeń bezpieczeństwa publicznego generuje potrzebę projektowania i wdrażania coraz bardziej bezpiecznego oraz funkcjonalnego sprzętu ochronnego, ze szczególnym wskazaniem na ochrony osobiste, […]

Zobacz więcej

4 Gru 2018

Odnawialna Przestrzeń Projektowania 2.0

 
 

W dniach 29-30 listopada 2018 odbyła się w naszym mieście międzynarodowa konferencja “Odnawialna Przestrzeń Projektowania 2.0”. Wydarzenie to stanowiło część szerszego projektu […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu