logo strony

Czcionka

A

8 Paź 2020
Rozszerzenie zakresu działalności MORATEXu
Rozszerzenie zakresu działalności MORATEXu

Jeszcze nie zdążyliśmy się pochwalić, a już nasi Partnerzy chwalą możliwość dostarczenia nam zaawansowanej infrastruktury badawczej…

Nowe zdolności badawcze MORATEXu zostały urzeczywistnione dzięki udostępnieniu przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa nowej lokalizacji naszego Instytutu.

Unikatowe na skalę światową stanowisko badawcze do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku od 1 października jest gotowe do badań zaawansowanych wyrobów stosowanych w obszarze bezpieczeństwa.

W ciągu kilku zaledwie dni zamieniliśmy pomieszczenie magazynowe w laboratorium XXII wieku.

(via Forcepol Fb)

Infrastruktura badawcza została dofinansowana w ramach projektu Innowacyjne Włókiennictwo 2020 +, umowa nr RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisana przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy).

Aktualności

19 Sty 2021

Komisja Europejska zaakceptowała finansowanie naszego projektu PREVENT-PCP PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport – Pre-Commercial Procurment w ramach programu Horyzont2020

 
 

Miło jest uzyskać informację, że KE zaakceptowała finansowanie dla projektu PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport – […]

Zobacz więcej

18 Sty 2021

Kolejny wniosek Moratexu w Szybkiej Ścieżce rekomendowany do finansowania

 
 

Miło jest nam poinformować, że kolejny wniosek projektowy Moratexu (POIR.01.01.01-00-1293/20 Hybrydowy hełm bojowy ograniczający ryzyko urazów głowy) został rekomendowany do finansowania w […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoto na IWIS 2020

Zobacz więcej

Złoty Medal na Targach w Norymberdze

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu