logo strony

Czcionka

A

14 maja 2019
DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2019 – tak było

Zgodnie z zapowiedzią, zademonstrowaliśmy Gościom co robimy dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

MORATEX zaczął z nich szeroko czerpać w roku 2007, kiedy to pierwsze wnioski projektowe złożone w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zyskały uznanie instytucji pośredniczących, podpisaliśmy stosowne umowy i przystąpiliśmy do ich realizacji. Jeden z nich do dziś pozostaje największym (jeśli idzie o dofinansowanie – niemal 11 mln PLN) w naszym dorobku i wygenerował najwięcej namacalnych rezultatów. Był to projekt o akronimie ERGOBAL COMPOSITE i dzięki niemu opracowaliśmy wiele zaawansowanych wzorów kamizelek kuloodpornych z wykorzystaniem nowych materiałów kompozytowych naszego pomysłu. Do dziś pozostają kamieniem milowym na drodze rozwoju technologii bezpieczeństwa pozwalających produkować środki ochrony osobistej nie odbiegające skutecznością i komfortem od najlepszych na świecie. A projektów tego rodzaju w ramach ówczesnego programu POIG zrealizowaliśmy więcej, informacje o kilku są dostępne tutaj.

DOFE 2019 - MORATEX - POIG

Kilkanaście lat po tamtym skoku nadal poszukujemy nowych i lepszych rozwiązań zarówno materiałowych jak i konstrukcyjnych. I wciąż ułatwiają nam to środki finansowe pochodzące z Funduszy Europejskich, dzięki czemu ambitnie realizujemy obecne projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , a równocześnie rozwijamy infrastrukturę badawczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

DOFE 2019 - MORATEX - RPO WŁ

Przedstawiliśmy te działania i ich efekty Gościom naszej skromnej ekspozycji w minioną sobotę, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019. Mamy nadzieję, że dla wszystkich były to przyjemne spotkania.

Dziękujemy za wsparcie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Województwa Łódzkiego, które wzbogaciło naszą ekspozycję.

Aktualności

27 Cze 2019

Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – Konferencja INSEC 2019

 
 

12 czerwca 2019 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się kolejna Międzynarodowa Wystawa i Konferencja INSEC poświęcona tematyce ochrony granic i […]

Zobacz więcej

25 Cze 2019

Warsaw Humanitarian Expo 2019 z udziałem MORATEXU

 
 

Czy pomoc humanitarną można uważać za biznes? Z pewnością wolno się o to spierać na płaszczyźnie etycznej, ale fakty są takie, że […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

INTARG 2019 – MORATEX zdobył dwa medale

Zobacz więcej

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu